VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Fackböcker 2019

Kyrkomusik är inte underhållning

Av Martina Björk

Vad innebär det att fira gudstjänst? Det förklarar Carl Sjögren, tidigare domprost i Skara, i sin nätta bok Kyrkan lovsjunger. En bok om gudstjänstens och musikens teologi.

Titeln är en blinkning till ett standardverk från sjuttiotalet för blivande präster och kyrkomusiker, Kyrkans lovsång, författad av fadern och domprosten Per-Olof Sjögren. Kyrkan lovsjunger vänder sig både till människor i kyrkans tjänst och till vanliga gudstjänstbesökare. För den som på kort tid vill lära sig något om gudstjänstens idé och tradition är detta en utmärkt bok.

Boken är inte bara informativ, utan också normativ. Tradition är ett nyckelord i detta lilla högkyrkliga manifest. Den som ber och sjunger i en gudstjänst gör inte det bara med sina grannar i kyrkbänken, utan med kristna i alla tider och med änglarna i himlen, i en lovsång som når ända in i evigheten. Därför måste gudstjänsten, enligt Sjögren, vara som den alltid har varit. Ingenting bör ändras.

Innovationer och experimenterande med temamässor har författaren därför inget till övers för. Gudstjänsten skall inte vara ”ett skyltfönster för de anställdas påhittighet”. De som utformar gudstjänsten skall inte gissa vad de vill ha som ändå inte kommer dit. En varning utfärdas för att lockas av det som ligger i tiden. Säkrare är det att blicka bakåt. Böner och texter som har fungerat som andlig näring åt kristna i alla tider, gör det också nu, skriver Sjögren. Att tro att vår tid skulle kunna formulera något nytt efter allt klokt som redan har sagts är att sätta sig på höga hästar.

Den som tar sig alltför stora friheter i det kyrkliga livet riskerar också att lämna de riktlinjer som finns formulerade i det så kallade BEM-dokumentet (även kallat Lima-dokumentet) från 1982. Det är en ekumenisk text som Kyrkornas världsråd ställde samman efter att 300 samfund hade enats i frågorna kring dopet, nattvarden och ämbetet (B för Baptism, E för Eucharist och M för Ministry). Författaren framhåller detta dokument som ett rättesnöre.

Det hela kan låta som ett inlägg i kyrkohandboksdebatten. För vem behöver en ny handbok, om allt skall vara som det alltid har varit? Sjögren är överraskande diplomatisk i frågan. Så har han också själv ingått i handbokskommittén. Författaren intygar att han står för hundra procent av den nya kyrkohandboken i dess slutgiltiga form. Däremot är han öppen med att han själv inte kan använda allt. Men allt behövs ändå, därför att församlingar är olika och måste få vara det.

Denna öppenhet i attityd gäller även kyrkomusiken. Sjögren förordar all musik som framförs till Guds ära, men hyser en särskild förkärlek för enkelheten i gregorianiken, vars syfte är att bära fram Ordet mer än att vara musik.

Kyrkans musik har nämligen till uppgift att manifestera Guds närvaro. Sjögren talar till och med om musiken som något sakramentalt, något som förverkligar frälsningens mysterium. Kyrkomusiken får därför aldrig fungera som underhållning eller vara inspelad.

Författaren uppehåller sig vid söndagens huvudgudstjänst, som i den högkyrkliga traditionen är högmässan. Men övriga gudstjänster då? Här hade jag önskat att en fortsatt diskussion tog vid. Gudstjänstbesökare är nämligen inte bara den som går till kyrkan på söndagarna, utan även den som närvarar vid en kyrklig handling. Dop, vigslar och begravningar förrättas i gudstjänster och är inga privata ceremonier. Genom att läsa Sjögrens bok förstår man varför det kan krocka när dopfamiljen, vigselparet eller sorgehuset önskar musiken till Star Wars eller Ronja rövardotter. Det blir svårt att försvara profana eller privat färgade inslag om man betraktar gudstjänsten som den världsvida kyrkans kontinuerliga lovsång till Gud. Boken hade förtjänat ett vidgat perspektiv av detta förhållningssätt. Då hade Kyrkan lovsjunger blivit angelägen för en större läsekrets.

Mest lästa just nu

1) Vittnen till det ofattbara av Nuri Kino

2) Tillbaka till framtiden av Gudrun Persson

3) Hur ska hoten mötas? av Magnus Norell

4) Vi var här först! av Nathan Shachar

5) Det är här det börjar av Staffan Heimerson

Andra som läst denna
artikel har också läst

1) Innehållets nationalscen av Olle Lidbom

2) "Den som finge möta en sådan kvinna" av Anna C Rédei

3) Den andra sidan av myntet av Håkan Tribell

4) Ta oss på allvar! av Jasenko Selimovic

5) Räddaren i nöden av Jonas Elvander

NR 5 2019

Axess Magasin

Är en tidskrift inom området humaniora/samhällsvetenskap och utges av Axess Publishing AB. Tidskriftens målsättning är att fungera som en knutpunkt mellan den akademiska och den publicistiska sfären.

 

Chefredaktör: PJ Anders Linder
Redaktörer: David Andersson, Mats Wiklund, Jan Söderqvist.
Redaktionssekreterare: Katarina O’Nils Franke
Redaktionsråd: Peter Elmlund, Thomas Gür, Peter Luthersson, Nathan Shachar, Louise Belfrage
Ansvarig utgivare: Peter Elmlund

 

För att kontakta redaktionen, mejla redaktionen@axess.se.

...