VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

I korthet

Bäst att hålla med

Av Torbjörn Elensky

Kulturlivet är den sektor i samhället som gör anspråk på att vara friast, mest utmanande normkritisk och mångfaldsbejakande gränsöverskridande. Det är således den som borde vara tolerantast mot avvikande åsikter och bäst tåla motsättningar mellan estetiska, politiska, existentiella och religiösa uppfattningar.

Brittiska Arts Professional, en nättidskrift med bland annat jobbannonser för yrkesverksamma i kultursektorn, publicerade i februari en undersökning om yttrandefrihetens ställning i det brittiska kulturlivet: Freedom of Expression. A Report of the Arts Professional Pulse Survey. Det är rätt förfärande läsning, om hur konstnärer aktar sig för vissa ämnen, hur de oroar sig för fysiskt våld, och hur atmosfären av inskränkthet börjar sätta spår i det konstnärliga arbetets kvalitet. Kulturlivet är rätt speciellt emedan det är socialt tämligen elitistiskt, samtidigt som det råder en utpräglad vänsterdominans. De brittiska konstnärerna säger sig tiga bland annat för att inte reta sponsorer och kulturmakthavare som fördelar pengarna. Och den situationen råder dessvärre även inom exempelvis film- och scenkonst i Sverige, enligt vad jag förstått av privata samtal. Men vad värre är så anger de flesta i undersökningen kollegers tryck som den värsta begränsningen av yttrandefriheten. Den är ju inte formell, bygger inte på makt och censur i vanlig mening, utan snarare på peer pressure, grupptryck.

Vissa ämnen är tabu, man kan till exempel svårligen vara öppet kristen utan att bli kritiserad för det, men å andra sidan inte kommentera islam negativt på något sätt. Frågor kring HBTQ undviks, enligt svaren i enkäten, av flera konstnärer, inklusive sådana som själva är exempelvis homosexuella, för trycket på att tycka ”rätt” i allt är så hårt, och det finns alltid någon liten grupp som anser att ens tolkning är fel. Flera av svaren omvittnar att läget blivit sämre under de senaste 20 åren, då kraven på inordning i en politisk agenda blivit allt mer eftertryckliga, kontroverser inte accepteras och avvikare i tysthet stryks från listorna. Samtidigt omvittnas att de bästa positionerna är vikta för medlemmar av en social elit, som i hög grad belönar sig själva, och som det gäller att hålla sig väl med.

Självcensur är den värsta sortens censur. Vanlig censur kan man kringgå, utmana, lura med omformuleringar, skämt och underjordiska publikationer och utställningar, som då Molières förbjudna pjäs Tartuffe uppfördes i hemlighet i de parisiska 1600-talssalongerna eller då kassettband med Vysotskijs ballader cirkulerade i Sovjet. Censur kan nästan ses som en utmaning för kreativiteten. Men självcensur dödar. Den går alltid längre än den vanliga censuren. För säkerhets skull håller man större avstånd till det förbjudna då man censurerar sig själv. Och det finns inget sätt att komma runt den, särskilt inte om man samtidigt envisas med att tro att det trots allt är det bästa möjliga läget som råder.

Kulturen borde vara vår civilisations experimentfält, som den faktiskt var under stora delar av 1900-talet. En del verkar fortfarande tro att det är frihet och öppenhet som råder i kulturlivet, men verkligheten är dessvärre en annan. Arts Professionals undersökning visar hur illa det står till med yttrandefriheten bland Storbritanniens kulturellt yrkesverksamma. Jag vågar påstå att det står precis lika illa till här. Det skulle omgående behöva göras en undersökning som denna som kartlägger yttrandefrihetens verkliga ställning i det svenska kulturlivet.

Mest lästa just nu

1) En historia om känslor av Joel Halldorf

2) Livet någon annanstans av Susanna Birgersson

3) Fler dör av krossat hjärta av Lars Åke Augustsson

4) Det finns alltid hopp av Mats Wiklund

5) Revolutionen passerar Stockholm av Emil Uddhammar

NR 3 2020

Axess Magasin

Är en tidskrift inom området humaniora/samhällsvetenskap och utges av Axess Publishing AB. Tidskriftens målsättning är att fungera som en knutpunkt mellan den akademiska och den publicistiska sfären.

 

Chefredaktör: PJ Anders Linder
Redaktörer: David Andersson, Mats Wiklund, Jan Söderqvist.
Redaktionssekreterare: Katarina O’Nils Franke
Redaktionsråd: Peter Elmlund, Thomas Gür, Peter Luthersson, Nathan Shachar, Louise Belfrage
Ansvarig utgivare: Peter Elmlund

 

För att kontakta redaktionen, mejla redaktionen@axess.se.

...