VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

NR 1 2013TEMA: Från välfärd till eget ansvar

Ladda hem som PDF plus

Tema

Den nya välfärden

Staten undanröjde beroendet av filantropi och välgörenhet. Men i framtiden kommer välfärden att vara en blandning av kollektivt och individuellt ansvar.

Fastna inte i ideologistrid

Både socialism och nyliberalism har misslyckats med välfärdspolitiken. Debatten om ideella och vinstdrivande verksamheter måste föras närmare människors vardagsproblem.

Hellre mammon än Gud

När borgerligheten trängde tillbaka offentligt ägande och drift tog marknadslösningar över. Det civila samhället framstod aldrig som ett alternativ.

Myrdals amerikanska arv

Stödet från Rockefellerstiftelsen till Alva och Gunnar Myrdal var central för utvecklingen av den svenska välfärdsmodellen. Ett historiskt faktum som borde ge debatten om vinstdrivande företag i välfärden en annan inriktning.

Ledare

Var blev ni av, ljuva drömmar?

Även om fordismen, 1900-talets ekonomiska trollformel med ingredienserna storskalighet, specialisering, standardisering och ­scientific management, inte ­längre är vägen till ekonomisk framgång, så utövar den fortfarande ett stort inflytande på välfärdsapparaten.

Samhälle

Ett land fyllt av trauman

De senaste åren har Indien skakats av kriser och skandaler. Vad landet framförallt behöver är en hederlig förvaltning.

Företagsetik i Mellanöstern

Skillnaderna är stora mellan hur västerländska och lokala företag definierar och uttrycker sin etik i arabvärlden. Grundläggande är att kulturella och religiösa värderingar genomsyrar hela samhället.

Här danas USA-högerns elit

Vid Hillsdale College är Västerlandets stora tänkare obligatorisk läsning. Det lilla lärosätet på Michigans landsbygd betraktas som en plantskola för amerikansk konservatism.

Med Dante mot framtiden

Florens unge borgmästare, Matteo Renzi, framhåller renässansens mästare som inspiration för det krisdrabbade Italien. En ny politisk röst har börjat höras.

Nordisk teve bättre än BBC

Skandinavisk kultur är högsta mode i England. Henning Mankells och Stieg Larssons deckare har varit populära i flera år, och deras framgångar har inte förvånat Londons kulturella etablissemang. Framgångarna för skandinaviska teveprogram är däremot en annan sak.

På spaning efter Stalins offer

Miljontals oskyldiga dödades under den stora terrorn i Sovjet­unionen. Men myndigheterna gör det svårt att finna och utforska massgravarna för de avrättade.

Dossier

Farliga förbud

Svensk narkomanvård har genomgått stora förändringar med nya läkemedel och behandlingsmetoder. Men de senaste åren har lobbygrupper och politiker mobiliserat mot reformerna.

Latinamerika visar vägen

Flera latinamerikanska länder ifrågasätter den internationella narkotikapolitiken. Istället för minskad konsumtion har resultatet blivit utbredd kriminalitet och korrupta politiker.

Lägg om drogpolitiken

Det globala förbudet mot droger har misslyckats. Istället för att kriminalisera och stigmatisera drogbrukare måste mer göras för att hjälpa dem och minska skadorna som förknippas med drogkonsumtion.

Sverige utanför drogdebatten

Synen på narkotikan utvecklas nu från krav på en enhetlig förbudslinje till att hitta bättre sätt att minska skadeverkningarna. I den diskussionen står Sverige vid sidan av.

Frizon

Tjuvjakten ökar dramatiskt

Globaliseringen och befolkningsökningen har förvärrat konflikten mellan människa och djur. Det avspeglas i den ökande illegala handeln i vilda djur, vilken drivs av stigande efterfrågan i Sydöstasien och av nyrika kineser i synnerhet. Samtidigt har en ny sorts ekoturism uppstått som kan bidra till en möjlig hållbar lösning, rapporterar Eva Sohlman från Kenya - ett land som länge gått i bräschen i dessa frågor.

Opinion

Borgerligheten drar gränser

Har du teven i sovrummet? Svaret på den frågan visar om du är borgerlig.

Intervju

»Vi måste veta vart vi är på väg«

Framtidskommissionens huvudsekreterare Jesper Strömbäck oroar sig över styrkan och stabiliteten i samhällets bärande institutioner. Framförallt är han bekymrad över bristen på långsiktigt tänkande.

Tradition

"Dante, Leopardi och jag"

I Sverige är Gabriele D'Annunzio illa sedd. Man vet kanske att han hyllade kriget och var "lyrisk diktator" i staden Fiume, men inte att han var en stor poet. I dagens Italien håller han däremot på att uppvärderas.

Civilisation

En tre tusen år gammal livslögn

Det sägs ofta att retoriken är avgörande i politiken.

Excentriker och kultförfattare

Nyligen utkom en volym med Edward Goreys texter på svenska. Genom sin makabra humor försökte Gorey komma till rätta med sin dödsskräck.

Klassicism som provocerar

Att den tyske poeten Durs Grünbein har skördat framgångar på senare år hindrade honom inte från att bli utsatt för ett rasande angrepp när han nyligen gav ut en ny diktsamling. Die Zeits före detta kulturchef Fritz J Raddatz visade sig dock i sin kritik av Grünbein sitta fast i föråldrade estetiska värderingar.

Konformistiska upprorsmakare

När jag öppnade mitt exemplar av Financial Times idag - jag föredrar fortfarande fysiska tidningar framför den digitala varianten - såg jag ett fotografi av en ung man, i bildtexten beskriven som en yngling, som slungade tillbaka en tårgasburk mot polisen.

Varför vi har rättigheter

Finns det värden som är giltiga i hela världen och går det att motivera dem rationellt? Det menade filosofen Alan Gewirth.

Recension

Den farliga offerrollen

Det är svårt att exakt definiera vad pornografi är, men jag vet när jag ser det". Orden är Potter Stewarts, domare i USA:s högsta domstol under 23 år.

Den genomskinlige Jussi Björling

Kritisk analys av inspelningar är ännu inte allmänt erkänt som musikvetenskapligt arbete. Det hävdar Stephen Hastings i The Björling Sound.A Recorded Legacy.

Den lönlösa censuren

I det sjätte kapitlet i Don Quijote berättar Cervantes om hur den sinnessvage riddarens boksamling bränns på bål.

Den musikaliske mångsysslaren Henry Cowell

Skivor med musik av Henry Cowell (1897-1965) har alltid varit svåra att skaffa.

Den smeksamme regenten

Lord Arthur Somersets vana att besöka en homosexuell bordell på Cleveland Street kom till Londonpolisens kännedom sommaren 1889. I oktober insåg lord Arthur, major i Royal Horse Guards och kronprins Albert Edwards adjutant, att han måste informera sin arbetsgivare.

Eurokris på tre olika nivåer

Många av oss antar att vi vid det här laget vet en hel del om eurokrisen. Harold James bok Making the European Monetary Union kommer att ifrågasätta det antagandet.

Fransmän till höger och vänster

För den som vill följa fransk kultur- och samhällsdebatt är Alain Finkielkrauts radioprogram "Répliques" på France Culture smått oumbärligt.

Främling, vad döljer du för mig?

Det finns, enligt Bengt Westerbergs nya utredning, en främlingsfiende inom oss. Hat mot andra hudfärger och kulturer förorenar cyberrymden. Men är en omfattande lagstiftning rätt medicin? En viss mängd otrevligheter och dumheter måste vi tåla.

Kirchner i Davos - en konstnär för vår tid

Trots att han var omgiven av en vykortslik miljö valde Ernst Ludwig Kirchner att gestalta sitt inre landskap. Genom sitt originella färgval känns Kirchner som en samtida målare.

Konkurrensen som utopi

Som student i Tyskland kring millennieskiftet, i en miljö med nationaliteter från världens samtliga kontinenter, förhördes jag ofta om hur det stod till med den svenska synden.

Konstnärens många yrkesroller och känsla

Vi ser gärna konsten som fri och oberoende av marknadens och politikens inflytande. Vi förväntar oss att det är konstens egen inre utveckling som styr framväxten av konstnärliga uttryck.

Känslan av en katastrof

Tanken på att vår civilisation faktiskt kan komma att kollapsa­ inom­ en överskådlig framtid tycks numera utgöra en accepterad del av vårt vardagsmedvetande.

Moralen mellan förnuft och känsla

Under de senaste femton åren har forskningen kring moralförmågan fått ett uppsving.

När modernismens hegemoni började svikta

Är musik den svenska kulturens paradgren? "Det svenska musikundret" är ju en obruten framgångssaga alltsedan ABBA segrade med Waterloo i Eurovisionsschlagern för snart fyrtio år sedan.

Partikeln som ger världen substans

Jim Baggotts bok Higgs. The Invention and Discovery of the 'God Particle' är vältajmad, och det är förstås mycket medvetet.

Rapport från byråkratin

Att arbeta för FN kan vara kul. Det kan också göra en del gott under förutsättning att man är beredd att ljuga, mörklägga och bryta mot alla regler."

Världens gång

Världens gång

Med dubbel häpnad tog jag del av Svenska Dagbladets intervju med överbefälhavaren härom­veckan. Vem trodde att den avrustade tidningen fort­far­ande har en riktig reporter, nämligen Mikael Holmström?

NR 1 2013

Axess Magasin

Är en tidskrift inom området humaniora/samhällsvetenskap och utges av Axess Publishing AB. Tidskriftens målsättning är att fungera som en knutpunkt mellan den akademiska och den publicistiska sfären.

 

Chefredaktör: PJ Anders Linder
Redaktörer: David Andersson, Mats Wiklund, Jan Söderqvist.
Redaktionssekreterare: Katarina O’Nils Franke
Redaktionsråd: Peter Elmlund, Thomas Gür, Peter Luthersson, Nathan Shachar, Louise Belfrage
Ansvarig utgivare: Peter Elmlund

 

För att kontakta redaktionen, mejla redaktionen@axess.se.

...