VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

NR 3 2013TEMA: Tyskland på rätt väg

Ladda hem som PDF plus

Tema

Den nya nationen

Dagens Tyskland är en nation utan rötter som uppstått efter andra världskriget och kommunismens fall. Resultatet har blivit ett europeiskt Tyskland istället för ett tyskt Europa.

Ett land för vuxna

Tysklands kulturutbud är bedövande i både kvantitet och kvalitet. Slussarna har ännu inte öppnats för kommersialism och underhållning.

Med trottoaren som tidsmaskin

Flanören är en genre med lång tradition i tysk litteratur. Berlin blev centralt för dess motiv och utveckling.

Underbara år framför sig

I den europeiska krisen står Tyskland stabilt och välmående. En viktig orsak till särställningen var en politisk och ekonomisk reformprocess som blandade traditioner med förnyelse.

Ledare

Var finns den etniska arkitekturen?

I samband med utställningen Figurationer på Edsviks konsthall i Sollentuna 2009 startade en lång, hätsk och på många håll förvirrad konstdebatt på våra kultursidor och bloggar.

Samhälle

Guldläge för Silver

Den amerikanske prognosgurun Nate Silvers metoder kan bli svåra att tillämpa i Sverige. Men det lär inte hindra någon från att snart försöka.

Politikens Kain och Abel

Centerpartiets kris handlar inte om en konflikt mellan ny-liberaler och välfärdskramare. För att förstå den måste man söka sig tillbaka till Gamla testamentet.

Skottarna skakar EU

Folkomröstningen om Skottlands självständighet får även konsekvenser utanför Storbritannien. Ett ja till utbrytning skulle utmana Europas enighet.

Unga i kamp mot islamister

När islamistiska rebellgrupper i Mali försökte införa sharialagar gjorde staden Gaos ungdomar motstånd. Idag är de splittrade och utnyttjas av politiker.

Frizon

Den globala kapitalismens dominans

Genom globaliseringen har de nationella institutionerna försvagats, vilket bland annat bidragit till en svagare nationell demokrati. Frågan är vad som kan komma istället.

Den kalla arkitekturen

Arkitekturen har blivit totalitär. Den som går mot den arkitektoniska strömmen häcklas och beskylls för att vara bakåtsträvare.

När fiktionen blir fakta

Vår uppfattning om Skottland och skottarna präglas i hög grad av missförstånd, myter och manipulationer. Förvanskningen av historien sitter så djupt att den för många blivit sanningen.

Stockholm i brytningstid

På grund av en ohelig allians mellan vilseförda miljövänner och makthavare med förkärlek för skyskrapor riskerar Stockholm att bli alltmer likt de flesta storstäder i världen. Istället borde vi ta vara på Stockholms unika karaktär och förutsättningar.

Opinion

Alliansen saknar försvarspolitik

För de nya Moderaterna är försvaret som vilken politisk fråga som helst. Men den kan mycket väl splittra de borgerliga.

Medborgarlön heter pengar

TCO:s förslag om förnyad a-kassa blir i praktiken en medborgarlön. Det är ett grundskott mot arbetslinjen och välfärdssystemet.

Intervju

"Jag har alltid varit sosse"

König pekades ut som en av de mest inflytelserika Stasiagenterna i Sverige. Här ger han sin egen version av vad som hände.

Tradition

Mannen som skrev Hamlet

William Shakespeare anses av många vara den största författaren. Andra tvivlar på att han skrev de berömda dramerna. Varför är konspirationsteorierna om honom fortfarande så populära?

Civilisation

Den komplicerade makten

Tv-serien Game of Thrones ger en nyanserad bild av makten och kan föra tankarna till Machiavellis Fursten.

Descartes omvände inte Kristina

Mötet mellan drottning Kristina och filosofen Descartes fortsätter att fascinera eftervärlden.

En hyllning till boken

I år är det 100 år sedan första volymen av Marcel Prousts På spaning efter den tid som flytt kom ut. Prousts stora insats var att han gjorde läsaren till en medskapare.

Provokatören och kosmopoliten Kracht

Författaren Christian Kracht är omstridd, men räknas till de viktigaste samtida tyskspråkiga författarna.

Resenärens bästa vän

Under lång tid var guideboken Baedeker nödvändig för den som ville resa. Idag kan man använda den för att resa i tiden.

Recension

Den nazistiska ockupationen av kulturen

Tyskarna har alltid varit ett kulturälskande folk. Historiskt sett, från den tyska romantiken och filosofiska idealismen till Thomas Manns "opolitiska" ideal, har den tyska böjelsen för konst och filosofi dock ofta tillåtits bre ut sig på samhällsengagemangets bekostnad, och därmed utgjort en ideologisk grogrund för antidemokratiska yttringar.

Den stora omsvängningen

Hur lyckades en grupp ekonomer fullständigt förändra förutsättningarna för det politiska samtalet? Vad låg bakom den stora omsvängningen från efterkrigstidens keynesianska konsensus till 1980-talets marknadsreformer?

Det polariserade Amerika

Polariseringen inom amerikansk politik har utvecklats till ett vanvettigt chicken race mot avgrunden. Det kan bli svårt att lösa upp de låsningar som gynnar ingen. Mats Wiklund tar kvalificerad hjälp för att reda ut begreppen.

Frihet är det bästa ting

I början av 1925 publicerade Benedetto Croce, den ene av Italiens två mest berömda filosofer, De antifascistiska intellektuellas manifest.

Förtrollande gemenskaper

Den som har fascinerats av George R R Martins fantasyverk A Song of Ice and Fire och inte kan tygla sitt begär i väntan på att författaren ska leverera nästa del har gott om möjligheter att stilla suget på internet.

Hur modernismen blev till

Om det fortsätter så här kommer den samlade upplagan av T S Eliots brev att omfatta ungefär 20 mäktiga volymer. Då kommer man att kunna följa diktarens liv dag för dag, nästan timme för timme.

Låt oss tala om vädret

På P S Krøyers midsommarmålning Sankt Hansblus på Skagens strand från 1906 tävlar fullmånen fåfängt med Sankt Hans-elden, som skarpt belyser de omkringstående.

Själv är bäste domare

Även om det inte är opportunt att tala om de parallellsamhällen som har uppstått i den muslimska invandringens spår, är detta ett faktum som inte längre kan sopas under mattan.

Så att världen förstår sig själv bättre

Om det finns någon organisationsform som har erövrat världen under de senaste tusen åren, är det de europeiska universitetens. De många universitet som årligen öppnas i Asien är ofta uttryckligen modellerade efter dem i Nordamerika, vilka i sin tur har ett fåtal äldre europeiska lärosäten som ursprungliga och eviga förebilder.

Ulv i nya fårakläder

Det är ingen lek att vara extremist. I längden blir det jobbigt att betraktas som något som katten har släpat in - även om tron på den rätta läran är lika stark som den inre sammanhållningen.

Varen icke förskräckta

Fruktan är ett mäktigt politiskt verktyg. Den som vet hur man skrämmer folk - med ekonomisk kollaps, miljökatastrofer, krigshot, eller idéer om att de främmande infiltrerar och saboterar samhället - har möjligheten att driva igenom sin vilja lättare än den som lugnar befolkningen, bejakar det öppna samhällets porositet och för en långsiktigt konstruktiv politik.

Vi gillar olika

Det är inte det minsta förvånande att EU de senaste åren har vridit sig i konvulsioner under trycket av inre spänningar. Vad som från början var en relativt behändig angelägenhet för sex länder som bedrev en gemensam jordbrukspolitik, är idag kolossalt mycket större och därmed också mer konfliktdrivande.

Världens gång

Världens gång

När president Hugo Chávez myntade Venezuelas nationella slogan "Fäderneslandet, socialismen eller döden" räknade han antagligen inte med att svaret för hans egen del skulle komma så snart, men livet är fullt av överraskningar. De kan inte alla vara angenäma.

Editor's Column

Where is the Ethnic Architecture?

In conjunction with the exhibition Figurations at Edsvik's art gallery in Sollentuna in 2009, there started a long, bitter, and in many places confused, art debate in our cultural pages and blogs.

Krönika

Erkänn att ni är rädda!

Mordförsöket på Lars Hedegaard säger oss något vi redan vet men är för fåfänga att diskutera. I Europa kan män och kvinnor utsättas för mordförsök bara för att de uttryckt en kontroversiell eller obehaglig åsikt, precis som de kunde på kommunisternas och fascisternas tid.

Tuggmotstånd

Små företeelser väcker ofta de största och djupaste frågorna inom politisk filosofi och psykologi.

NR 3 2013

Axess Magasin

Är en tidskrift inom området humaniora/samhällsvetenskap och utges av Axess Publishing AB. Tidskriftens målsättning är att fungera som en knutpunkt mellan den akademiska och den publicistiska sfären.

 

Chefredaktör: PJ Anders Linder
Redaktörer: David Andersson, Mats Wiklund, Jan Söderqvist.
Redaktionssekreterare: Katarina O’Nils Franke
Redaktionsråd: Peter Elmlund, Thomas Gür, Peter Luthersson, Nathan Shachar, Louise Belfrage
Ansvarig utgivare: Peter Elmlund

 

För att kontakta redaktionen, mejla redaktionen@axess.se.

...