VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

NR 6 2013TEMA: Civilisationer i rörelse

Ladda hem som PDF plus

Tema

Kina behöver västvärlden

Trots en enorm välståndsutveckling, intensivt utbyte med omvärlden och gemensamma globala intressen lär Kina förbli en auktoritärt styrd stat. Beroendet av den västcentrerade internationella ekonomiska och politiska ordningen kommer dock att prägla landets framtid.

Marknadsstaten tar över

USA:s internationella inflytande minskar gradvis. I dess ställe uppstår en ny ordning där nationalstaten ersätts av marknadsstaten.

Om öst och väst möts

Kina hyser åter ambitionen att påverka den övriga världen. Det kinesiska samhället måste därför låta sig influeras både av egna traditioner och av intryck från väst.

Slutet på en era

Krig och civilisation har alltid hört ihop. Frågan är vad som händer med civilisationen när krig slutar att föras av människor.

Ledare

Man får lust att gå till en bar

I en tid av high tech, spektakel och politiska utspel kan det vara värt att fundera över low tech, vardagliga händelser och tidens gilla gång. År 1821 fick den franske snickaren Emile Verrière en idé som - om man betänker de indirekta effekterna - kom att påverka världen i en omfattning som är svår att föreställa sig.

Samhälle

Baltikums sak är vår

Det går en isande vind genom Hasselbackens välfyllda konferenssal när Lettlands för­svars­minister Artis Pabriks berättar om ryska mili­tära träningsläger för lettisk ungdom, ett led i återförandet av tidigare Sovjetrepubliker till im­pe­riet genom skapandet av en femte­kolonn.

Den lågmälda jätten

Efter en lång tid av tillbakadragande dominerar nu Tyskland Europas politiska landskap. Men det sker försiktigt och diskret.

Japan utmanat

Shinzo Abes reformer trotsar det ekonomiska och politiska etablissemanget. Frågan är om Japan går mot en ny storhetstid eller fortsatt stagnation.

Tid för turkisk mognad

Till det skadliga arv som de återkommande militära ingripandena i Turkiet har lämnat ­efter sig ska också inräknas en outvecklad ­politisk miljö och en omogen väljarkår.

Ångestladdat norskt val

De borgerliga är favoriter i stortingsvalet. Nu varnar Arbeiderpartiet för att den svenska alliansens politik kommer att införas i Norge.

Frizon

De svarta listorna eller Divertimento till Anatole Frances ära

1. En dag för länge sedan kom en fransk vän till Prag tillsammans med några landsmän, och jag hamnade i en taxi med en dam som jag - emedan jag inte visste hur jag skulle hålla igång konversationen - frågade (enfaldigt) vilken fransk kompositör hon tyckte bäst om. Hennes svar var omedelbart, spontant, energiskt och stannade kvar i minnet: "Absolut inte Saint-Saëns!"

Den bortglömde Milan Kundera

Henrik Nilsson förundras över den svenska kallsinnigheten gentemot Milan Kundera. Kanske beror den på hans vägran att delta den mediala ringdansen, kanske beror den på vår kulturs skepsis mot stilistisk elegans.

Familjen Dickson och baggböleriet

Köpmannafamiljen Dickson var under 1800-talet en av Sveriges rikaste och mest beryktade familjer. Trots detta har det ännu inte skrivits någon biografi över släktens mest betydande personer.

Opinion

Demokratins fånge

Omorganiseringen av Svenska kyrkan har gjort den mindre demokratisk. Höstens kyrkoval visar varför politiseringen och partiernas inflytande måste upphöra.

Intervju

"Orwell var konservativ"

Den brittiske författaren David Taylor beskriver George Orwell som både personligt och politiskt komplicerad. Men hans författarskap angår oss fortfarande.

Tradition

"Tag ifrån mig allt - bara inte mitt tungsinne!"

Søren Kierkegaard - som i år skulle ha fyllt 200 - lämnade nästan aldrig Köpenhamn. Efter hans död har hans namn blivit känt över hela världen. Vad gör denne otidsenlige tänkare så aktuell?

Civilisation

Den narcissistiske regimkritikern

Den ryske författaren Eduard Limonov väckte entusiasm genom sin förmåga att provocera. När han öppet stödde antidemokratiska ideologier fastnade dock skrattet i halsen.

En dramatisk fullträff

På Theatertreffen i Berlin spelas varje år de bästa tyskspråkiga pjäserna. I år arrangerades den för femtionde gången.

En fråga om rättvisa

Internationella brottsmålsdomstolen har hittills bara åtalat afrikaner för brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser. Frågan är om domstolen gör mer skada än nytta.

Ett rikare förflutet

Roberto Calasso har under flera decennier skrivit om det modernas födelse under 1800-talet. Hans författarskap överskrider de vanliga genrerna och är djupt originellt.

Outsider och Nobelpriskandidat

Liksom för många andra polska författare blev andra världskriget en avgörande upplevelse för Tadeusz Rózewicz. Det grundlade en motvilja mot allt skönspråk.

Recension

De stigande förväntningarnas missnöje

Ingenting tyder på att Moisés Naím känner till Tage Erlander, den regeringschef som har suttit längst vid makten i något demokratiskt land någonsin. Men problemet Naím tar sig an formulerade Erlander redan 1956 när han talade om de stigande förväntningarnas missnöje som en av politikens stora utmaningar.

De är inte som vi

Jag är en av dem som David Goodhart pratar om i sin i Storbritannien mycket omdebatterade bok The British Dream. Jag tillhör bägge de kategorier som han ägnar boken åt.

En familj som andra

Hertigen av Wellington begrep redan i början av 1800-talet vilket öde som väntade den jordägande klassen: "Vi kommer inte att se tumult, vi kommer inte att se blodsutgjutelse, men vi kommer att plundras med hjälp av lagen."

Ett blodigt parti domino

Det hör inte till vanligheten att en svensk författare tilldelas det erkända amerikanska Pulitzerpriset. Det är till och med mindre vanligt än att en svensk får Nobelpriset. Nu är ju den svensk, historikern Fredrik Logevall, som i år har fått det ärorika priset inte helt äktsvensk.

Framgångens barnmorska

Vad hade hänt med de brittiska fackens maktmissbruk, de förkalkade statsföretagen och Falklandsöarnas frihet om det inte varit för Bertie Blatch? Det är, något oväntat, en av många frågor att filosofera över efter läsningen av Charles Moores monumentala biografi Margaret Thatcher.

Komplotten mot vanligt folk

David A Stockman var budgetchef i Vita huset under Ronald Reagan. Dessförinnan hade han studerat vid Harvard Divinity School.

Maktutövning som vardagsmat

Att publicera dagboksanteckningar är en riksfylld verksamhet. Ofta blir resultatet alltför lättviktigt och mest intressant för de närmast sörjande, som redan vet det mesta som avslöjas på bokens sidor. Bruno Le Maires Jours de pouvoir är ett undantag.

Myter om tillväxt

Ekonomisk vetenskap har på senare tid utsatts för anmärkningsvärt kraftfull kritik. Det är inte längre enbart fråga om enstaka iakttagelser, utan snarare om ett grundskott mot hela den traditionella lärobyggnaden.

Optimism i stort som smått

För litet drygt 40 år sedan lade den globala tankesmedjan Romklubben (Club di Roma) fram en rapport med titeln Tillväxtens gränser, som konstaterade att mänskligheten var på väg mot en självförvållad katastrof om väst inte ändrade sin livsstil.

Politik utan publik

Av historiska skäl ses det i Tyskland närmast som ett brott att inte utnyttja sin rätt att rösta. Men när det nu åter drar ihop sig till val till förbundsdagen är entusiasmen för de etablerade politikerna dämpad. Martin Lagerholm spekulerar kring diagnos och behandling av problemet.

Sjukvård som dödshjälpsindustri

I drygt ett år under perioden 1986-1987 var jag en av de ständiga åhörarna i rättssal 146 i Landgericht i Frankfurt am Main. Processen som utspelades där en dag i veckan var en av de sista som gällde naziregimens hantlangare.

Väst är den ursprungliga synden

När det brittiska sändebudet lord Macartney, med brev från kung Georg III, besökte kejsaren Qianlong i Kina 1793 möttes han med hån och förakt trots att syftet med besöket var att upprätta en fredlig handelsrelation mellan länderna.

Världens gång

Världens gång

Rapporter når oss om att talibanliknande grupper i muslimska länder tagit den "arabiska våren" till intäkt för att i uppfostringssyfte ge sig ut på gator och torg med påkar i händerna. Främst bland föremålen för deras handfasta omsorg är kvinnor som försummar att skyla sig i tillräcklig mån, det vill säga helt och hållet.

Krönika

En studie i grått

Etablerade politiker vet inte hur de ska förhålla sig till UK Independent Party, som nu blivit Storbritanniens tredje mest populära part. Vänsteranhängare förkastar UKIP som ett "högerextremt" parti. Men även om alla möjliga sorters extremister har anslutit sig till partiet är etiketten felaktig, eftersom UKIP inte har någon koppling till Europas fascistiska tradition.

Så stegar makten fram

Vanligen umgås jag inte med mäktiga och betydande människor; jag känner min slaktare bättre än jag känner någon politiker. Och jag skulle hellre tillbringa en kväll med en skadereglerare än en premiärminister: den förre lär ha en intressantare och mer insiktsfull uppfattning om människans natur.

NR 6 2013

Axess Magasin

Är en tidskrift inom området humaniora/samhällsvetenskap och utges av Axess Publishing AB. Tidskriftens målsättning är att fungera som en knutpunkt mellan den akademiska och den publicistiska sfären.

 

Chefredaktör: PJ Anders Linder
Redaktörer: David Andersson, Mats Wiklund, Jan Söderqvist.
Redaktionssekreterare: Katarina O’Nils Franke
Redaktionsråd: Peter Elmlund, Thomas Gür, Peter Luthersson, Nathan Shachar, Louise Belfrage
Ansvarig utgivare: Peter Elmlund

 

För att kontakta redaktionen, mejla redaktionen@axess.se.

...