VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

NR 9 2013TEMA: Den saknade medborgarkänslan

Ladda hem som PDF plus

Tema

Demagogernas dödläge

Den amerikanska demokratin bygger på ett givande och tagande mellan de folkvalda. Oförmågan att ta itu med stora samhällsproblem riskerar att undergräva tilltron till det politiska systemet.

Det handlar om mig

Den ryska medelklassväljaren är utbildad och kritisk. Men att bli medborgare kommer att ta tid.

Fransk makt och vanmakt

Den franska staten befinner sig i kris. Det öppnar sig en avgrund mellan överhet och undersåtar.

Maktmonopolet dröjer sig kvar

Trots korruption och inkompetens dominerar ANC fortfarande den sydafrikanska politiken. Man lever på gamla meriter och verkligt ansvarsutkrävande saknas. Förändringar kommer, men det går långsamt.

Ledare

Bara löften och beställningar kvar?

Fredagen den 4 oktober i år sände den amerikanska sajten The Onion som vanligt en veckosammanfattning inför helgen. I ett av inslagen tog man upp den höga konfliktnivån och de svåra låsningarna i Washington:

Samhälle

Därför faller inte regimen

Att omvärlden aldrig lyckats förstå Nordkorea är ett globalt säkerhetsproblem. För att rätt analysera landet måste vi utgå från dess egna traditioner och myter.

Jakt på läckor hotar USA:s press

Vita husets kontrollbehov har lett till ökade spänningar mellan Barack Obama och medierna. Det finns en oro för att pressfriheten begränsas.

Makten framför allt

EU beskrivs inte längre som ett fredsprojekt utan som ett maktprojekt. Men upptagenheten med makt har skapat fler fiender än vänner.

Självbelåtet i svenska medier

Efter tragedin i Lampedusa skildrar svensk press italiensk flyktingpolitik som rasistisk. Kritiken är osaklig och självgod.

Vår svaghet drabbar även grannarna

Svagheten hos Sveriges försvar är på väg att bli en destabiliserande faktor i vårt närområde.

Frizon

Från rostbälte till it-kluster

Schlesiens nedlagda gruvområden blir turistmål och högteknologiska centrum. I denna omvandling höjs röster om självständighet från Polen.

Nöden har ingen lag

Språkförbistring, otillräcklighet och kulturkrockar. Författaren minns sin tid som olegitimerad jourläkare i norra Finland.

Vem var David?

En arkeologisk strid rasar i Israel om den mytomspunne kung David. Grundade han en stormakt, föregångaren till dagens Israel? Eller ska han ses som en biblisk propagandaprodukt?

Opinion

Planfetischism istället för ansvar

Den ständigt ökade byråkratiseringen av offentlig sektor leder till ineffektivitet och ansvarslöshet. Formalia blir viktigare än självständigt tänkande.

Intervju

Sex röster från Tel Aviv och Jerusalem

Freds- och säkerhetsfrågorna fortsätter att stå i centrum. Men framtidsdebatten i Israel och de palestinska områdena handlar om mer än så. USA:s utrikesminister John Kerry har riktat strålkastarljuset mot den ekonomiska utvecklingens betydelse för fred och social stabilitet, och i Israel fäster man allt större vikt vid sin nyvunna ställning som forskningsdriven high tech-ekonomi och entreprenörskapsnation.

Tradition

En rikare och muntrare verklighet

För konstnären Rex Whistler var hantverkskunnandet viktigt, och han illustrerade alltifrån bokomslag till bensinreklam. Detta gjorde honom illa omtyckt av modernisterna. På senare tid har intresset för honom ökat.

Civilisation

Asarnas krigiska värld

Diktsamlingen Blodhov, utgiven på Ariel förlag, är en vacker bok i flera bemärkelser. Den isländska poeten Gerður Kristnýs omdiktning av Skírnismál, en dikt ur Den poetiska Eddan, låter det känslomässigt laddade uttryckas genom det karga och alliterationsrika språket från den fornnordiska diktningen.

Kommissarie Maigret flyttar

För 100 år sedan fick den franska kriminalpolisen sina lokaler, och då löste också kommissarie Maigret sitt första fall. Nu skall polisen flytta från den adress som blivit världsberömd genom George Simenons deckare.

Nobelkonspirationen

Frågan om "judisk dominans" i Nobelprissammanhang aktualiseras varje år. Den tycks vara alltid brännande aktuell för nazister, islamister och alla slags konspirationsteoretiker. Också i år då flera av Nobelpristagarna har, som det brukar heta, judisk bakgrund, och tre av dem är israeler.

När skor blir skjorta

Publiceringen av Solzjenitsyns En dag i Ivan Denisovitjs liv var en världshistorisk händelse, som Liliana Lungina blev vittne till. Hon gjorde också en häpnadsväckande översättning av Karlsson på taket till ryska. Nu finns hennes memoarer på svenska.

Populärkulturen blir historia

Bardens starka ställning i det keltiska samhället kom sig av att han förvaltade kulturarvet och förmedlade det till nya generationer. Eftersom kelterna saknade skriftspråk måste barden hålla det samlade kulturarvet i minnet, annars skulle det gå förlorat för nästa generation.

Så blev Bulgakov kult

Michail Bulgakovs roman Mästaren och Margarita har till dags dato kommit ut i runt 15 svenska upplagor. Låt mig få berätta historien om hur Bulgakov - i Lars Erik Blomqvists språkdräkt - blev en svensk kultförfattare. Egentligen är den ganska underlig.

Tysklands Voltaire

I år är det 200 år sedan den mångsidige författaren och översättaren Christoph Martin Wieland avled. Länge var han nästan bortglömd, men på senare år har intresset för honom ökat.

Vad händer på Moskvas konstscen?

I dagens Moskva finns ett blomstrande konstliv. Men samtidskonsten är också mer utsatt än någonsin tidigare under Putinepoken.

Recension

Danmarks värsta trauma

För fem år sedan kom den danske journalisten och historikern Tom Buk-Swienty med boken Slagtebænk Dybbøl, som skildrar det förödande danska nederlaget i 1864 års krig mot Tyska förbundet, med Preussen och Österrike i ledningen.

Den store levnadskonstnären

På sonen Augusts fråga om han just nu skriver på sin självbiografi, svarar Goethe: "Allting är levnadshistoria." Åtminstone enligt Thomas Mann och hans Goetheroman Lotte i Weimar. Mann betonade några år senare och med hänseende på sig själv att "allt är självbiografi".

Döden i mitten

I moderna stater är det politiska intresset för medelklassen alltid starkt. Det märks kanske inte i den dagliga politiska retoriken, trots att vi lever i ett land där det inte krävs många tusenlappar i lönelyft för att åtminstone inkomstmässigt snabbt klättra från stegens nedre pinnar till de övre.

En förtrollande teknologi

En del forskare menar att religionen är äldre än själva språket. Det vill säga: innan människan började tala, ägnade hon sig åt religiösa ceremonier. Och så har det fortsatt - religion i någon form spelar en central roll i alla kända kulturer.

Folk på vandring

Jag skickar dig välmående och styrka men sedan du reste mår jag inte så bra. Det gäller också din mamma." Orden är skrivna av en judisk man i ett 2 488 år gammalt papyrusbrev.

Kivet kring köttgrytorna

Otto von Bismarck ska ha sagt att respekten för korv och lagar avtar i proportion till hur mycket man vet om hur de tillverkas. Den som vill betrakta Washington DC med respekt gör bäst i att inte läsa Mark Leibovichs This Town (och bör, för all del, inte heller besöka staden).

Rik på kunskaper

Censuren jagade honom ständigt. Denis Diderots hela verksamhet inriktade sig på en framtid där människan skulle leva ett rikare liv utan vidskepelse och okunnighet. Först nu, 300 år efter hans födelse, kan vi se honom i helfigur. Ruth Lötmarker firar med inkännande biografi och initierade kommentarer.

Rör inte min skola

Vid det här laget vet nog de flesta att Malala Yousafzai är flickan som kämpar för flickors rätt till utbildning och som därför sköts i huvudet av talibaner den 9 oktober 2012, då hon var 15 år.

Stora skolsjukan

En gång hade jag i uppdrag att föreslå kandidater till ett franskt språkstipendium för påläggskalvar inom svenskt näringsliv. Mina franska motparter protesterade först mot att inte alla vi föreslog var utbildade vid de högsta lärosätena.

Tidsandans mordiska passagerare

För över 40 år sedan dömdes Charles Manson för mord och stämpling till mord på sammanlagt sju personer. Dödsstraffet förvandlades till livstid, och än idag sitter han i fängelse liksom andra medlemmar i den så kallade Mansonfamiljen, ett slags kollektiv med honom som centralgestalt och frontfigur.

Upp till väpnad kamp

Vad skall man förstå med begreppet vänsterextremism? Innebörden är inte uppenbar, eftersom vänstern rymmer en rad olika grupperingar och historiskt sett har omfattat alltifrån terroristiska anarkister till progressiva liberaler och kristna pacifister.

Världens synliga mysterier

Susan Sontag dog i New York den 28 december 2004, 71 år gammal, detta till följd av leukemi; hennes tredje och sista insjuknande i cancer under tre decennier.

Världens gång

Världens gång

I mitt hem, liksom i alla andra svenska och europeiska hem, blev måndagen den 4 november ett tillfälle till glatt firande och uppsluppna lekar. Vi sköt fyrverkerier, blåste i leksakstrumpeter och dansade ringdans i bostadsrättsföreningen.

Krönika

Tänk kritiskt om fackpedagogerna

Vad menar vi med kritiskt tänkande? Jo, förmågan att utifrån de kunskaper och den analytiska förmåga vi har bedöma rimligheten i nya uppgifter och påståenden. Vad menar vi med kreativitet? Jo, förmågan att utifrån de kunskaper och färdigheter samt den fantasi vi har lösa nya problem av intellektuell, teknisk eller konstnärlig art.

NR 9 2013

Axess Magasin

Är en tidskrift inom området humaniora/samhällsvetenskap och utges av Axess Publishing AB. Tidskriftens målsättning är att fungera som en knutpunkt mellan den akademiska och den publicistiska sfären.

 

Chefredaktör: PJ Anders Linder
Redaktörer: David Andersson, Mats Wiklund, Jan Söderqvist.
Redaktionssekreterare: Katarina O’Nils Franke
Redaktionsråd: Peter Elmlund, Thomas Gür, Peter Luthersson, Nathan Shachar, Louise Belfrage
Ansvarig utgivare: Peter Elmlund

 

För att kontakta redaktionen, mejla redaktionen@axess.se.

...