VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

NR 1 2015TEMA: Medborgarnas polis?

Ladda hem som PDF plus

Tema

Ett kulissbygge

Ökad centralisering gör att avståndet mellan allmänhet och polisen växer istället för att minska. Det blir fler hierarkier och mer byråkrati.

Kompetens efterlyses

Kunskaper och analytiska färdigheter har länge och systematiskt nedvärderats inom polisen. Den nya organisationen saknar därför förutsättningar att klara sitt uppdrag.

På spaning efter en polispolitik

Politikerna har aldrig debatterat polisen på allvar. Resultatet är en verksamhet som utvecklingen sprungit förbi.

Tag vara på chansen!

Efter decennier av misslyckad polispolitik går det nu att skapa något nytt och bättre. Men risken finns att kortsiktiga besparingskrav omintetgör reformens effekter.

Utan personligt ansvar

Den nya polisreformen har goda inslag och förebilder. Men bristen på lokalt politiskt inflytande gör att den är dömd att misslyckas.

Ledare

Överskott på ekonomisk teologi

Hur ska Sverige få en god ekonomisk utveckling och fortsatt välstånd för medborgarna? Följer man samhällsdebatten får man intrycket att allting står och faller med att en liten grupp beslutsfattare i Riksbanken och finansdepartementet håller tungan rätt i mun.

Samhälle

En segregerad debatt

Twitter har fått ett oförtjänt gott rykte som debattforum, medan Flashback beskrivs som en tummelplats för högerextremister. Vi behöver ett mer inkluderande demokratiskt samtal.

Festen är slut

Trots sina oljerikedomar befinner sig Venezuela i politisk och ekonomisk kris. Allt pekar på att en militärdiktatur införs.

Från fackpamp till andlig ledare

Wanja Lundby-Wedin bär inte kyrkans utan sitt partis förtroende.

I korthet

Jag lever i en stad där terrordåd är en realitet. Moskva har varit utsatt för dem i ett tjugotal år och nästan alltid utförs de på samma ställe: i tunnelbanan. Det vill säga uttryckligen den plats som det inte går att undvika om man ofta är tvungen att röra sig i Moskva och inte har bil.

Med mitt mått mätt

BNP är ett osäkert mått för tillväxt och välstånd. Med den ökade teknikutvecklingen blir det än vanskligare.

Vi behöver mer stad

En kostsam och långdragen planprocess håller nere byggandet. Bara om byggbransch, politiker och tjänstemän tar ett gemensamt ansvar kan bostadsbristen lösas.

Frizon

Från reaktion till aktivism

I århundraden var jesuitorden misstrodd och kontroversiell. Idag betonar den social rättvisa och för första gången sitter en jesuit på Petri stol.

Guds egen diplomat

Nathan Söderblom var övertygad om att Gud valt ut honom för storverk. Som banbrytare för den moderna ekumeniska rörelsen var han ständigt upptagen av sociala reformer.

Opinion

Storm i medielandskapet

Omvälvningen av medierna går med en svindlande hastighet. Frågan är hur det påverkar demokratin.

Intervju

"Ockupationen måste kosta"

Den israeliska filosofen och fredsaktivisten Avishai Margalit tvivlar på att en tvåstatslösning ska komma till stånd. Problemet, säger han, är att Israel inte drabbas ekonomiskt av ockupationen.

Tradition

Martin Heideggers krig

Martin Heidegger var en av 1900-talets mest inflytelserika filosofer men också medlem av det tyska nazistpartiet. Den senaste tiden har debatten om hans relation till nazismen blossat upp på nytt, men diskussionen är ofta historielös.

Civilisation

En bok om rädsla

Elena Balzamos självbiografiska bok En enkel till Paris är en skarpsinnig studie över Homo sovieticus.

Gudstjänsten som motpol

Med sin skrift Evangeliets glädje (Veritas förlag) har påven Franciskus väckt uppmärksamhet. Hans stundtals mycket skarpa kritik av konsumtionssamhället fick några av hans meningsmotståndare att gå så långt som att kalla honom marxist. Det var en anklagelse som påven, inte utan ett visst mått av humor, avfärdade.

Han ville skattskriva hela världen

I en ny bok skildras kejsar Augustus. Boken ger en god bild av såväl tidens maktförhållanden som av den romerska vardagen.

I Balzacs fotspår

Genom sitt sätt att skildra Paris anknyter Nobelpristagaren Patrick Modiano till en anrik fransk litterär tradition.

Lagerkvists darwinistiska ångest

På senare tid har några av Pär Lagerkvists verk återutgivits, med förord av kända personer. Skribenterna diskuterar Lagerkvists ångest, men inte orsaken till den.

Rödskäggens vedersakare

Svante Nordin har nu utkommit med en biografi över den färgstarke författaren, litteraturkritikern och katoliken Sven Stolpe.

Recension

Demokrati på dekis

Fukuyamas bok är ytterligare en i en numera diger samling volymer som med oro ser på demokratins framtid. Han nöjer sig inte med svepande penseldrag över några träffande exempel. Att läsa hans böcker tar tid, dock inte för att texten är svårbegriplig - tvärtom. Däremot kräver innehållet ofta en stunds reflektion för att man till fullo ska förmå tillgodogöra sig det skrivna.

Den förste forskaren

I Egeiska havet, nära den turkiska kusten, ligger den grekiska ön Lesbos. Den delas nästan på mitten av en mer än två mil lång inskuren havsvik, Kolpos Kalloni. Viken kallas ofta en lagun, men är mera en sorts insjö. Den är ett av de biologiskt rikaste och intressantaste vattnen i detta område. Aristoteles ägnade stor tid åt att studera inte minst fiskarna i Kallonilagunen. Det gav honom underlag för mycket av hans biologiska skrifter.

Det självgisslande Västerlandet

Alla svenska politiska partier - med ett undantag - hyllar idag en nästan villkorslös och till synes gränslös invandring. Inställningen verkar utgå från ett odiskutabelt moraliskt imperativ. Detta hävdas med ett trosvisst patos från vänstern till moderaterna.

Dödsmaskineriets kvinnliga kuggar

På porträttfotot från 1941 ser vi en ung söt brunett med ett öppet leende. Det halvlånga håret är bortstruket från pannan och lockar sig ned mot ryggen. Den unga kvinnan, som heter Liselotte Meier, bär en vit blus under en jacka med puffärmar. Det är uppenbart att hon vill göra ett fördelaktigt intryck på betraktaren.

En förtrollad värld

Nothing Is True and Everything Is Possible har stora förtjänster. Genom sina nästan fotografiska porträtt av människor, situationer och fenomen i den ryska vardagen lyckas han teckna en ovanligt levande bild av samhällslivet. En bild som fördjupar förståelsen av de problem dagens Ryssland brottas med, men också de problem som dagens ryska medborgare har att lösa. Det gör boken mer fullödig och nyansrik än de flesta vetenskapliga avhandlingar.

En stormakt går i graven

Historien är full av ironier. En av de mer uppenbara är att den stormakt som egentligen hade flest vänner var den som helt försvann efter första världskriget - dubbelmonarkin Österrike-Ungern.

Karikatyr av Churchill

Boris Johnson är nu aktuell med ännu en bok, en bok som av ett samlat recensentskrå i öriket har kopplats ihop med hans partiledar- och premiärministerambitioner. Det är en levnadsteckning över Winston Spencer Churchill kallad The Churchill Factor. How One Man Made History.

Pyramiderna står kvar

Av det moderna samhällets tilltagande organisering följer ett allt mer hierarkiserat samhälle, menar Thomas Diefenbach i boken Hierarchy and Organisation. Uppfattningen att samhällslivet blir allt mer hierarkiskt kan möjligen vara överraskande för den som ser de senaste decennierna som en period där allt fler är verksamma i kunskapsintensiva företag och organisationer som kännetecknas av platta strukturer och arbetsuppgifter med stort självbestämmande.

Stad i världen

I boken If Mayors Ruled the World presenterar Benjamin R Barber en alternativ världsordning byggd på idén om att staden är kvalitativt överlägsen landsbygden. Staden står för innovationer, social interaktion och progressivt tänkande, medan landsbygden representerar motsatsen. Det är i staden de nya idéerna föds, men dessa kan inte alltid genomföras eftersom den konservativa landsbygden stretar emot.

Toleransen som resurs

I boken Faith on the Avenue beskriver professorn i kyrko- och samhällsvetenskap vid the Lutheran Theological Seminary i Philadelphia Katie Day och fotografen Edd Conboy hur religiösa församlingar påverkar livet utmed en av de mest kyrkotäta avenyerna i USA. Boken visar att religiös tolerans inte bara är fullt möjlig om viljan finns, utan att den toleransen dessutom kan utgöra en stor tillgång för varje samhälle.

Vem äger Ryssland?

Karen Dawishas Putin's Kleptocracy är en ambitiös och spännande genomgång av organiserat tjuveri i president Putins Ryssland. Förlaget Cambridge University Press skulle egentligen ha publicerat boken, men fick kalla fötter av Dawishas alla påstådda avslöjanden. Med tanke på Storbritanniens stränga ärekränkningslagar såg sig förlaget tvunget att tacka nej.

Vi kan inte rädda alla

Inget enskilt land kan på egen hand lösa världens flyktingproblematik. Men alla kan rädda några utsatta migranter. Detta måste vi diskutera klokt och sakligt.

Världens gång

Världens gång

Swingin' Frank" eller "Ol' Blue Eyes", som den frejdige påve Franciskus lystrar till i mer familjära sammanhang, uppgavs häromveckan ha tröstat en pojke som förlorat sin hund. "En dag får vi återse våra djur i Kristi evighet", påstods Hans Helighet ha lovat. Nu visade det sig att det hela var ett missförstånd.

Debatt

Ryska hot att möta

Sverige står starkt på många sätt, med demokratisk förankring, välutbildade medborgare, hög teknisk nivå inklusive förmåga till informationssökning och en relativt sett stor tilltro till medier och offentliga institutioner. Denna styrka kan dock paradoxalt nog vändas till en svaghet - en godtrogenhet att utnyttja för regimer som ser demokratiska arbetssätt som svaghetstecken.

Krönika

Biologin bortsopad

Uttrycket "det går för långsamt" är på modet i jämställdhetsdebatten. Det vill säga till att nå en högre andel kvinnor i olika sammanhang. Fråga: För långsamt till vad? Hur vet vi att det är målet? Det frågar sig Josefin Utas.

Integrera som i Australien

Med ett annalkande nyval är det angeläget att påminna om att verkligheten är komplex. Å ena sidan är integrationsproblemen på många håll avsevärt större än vad Södermalmsliberaler upplever innanför tullarna, skriver Li Jansson.

NR 1 2015

Axess Magasin

Är en tidskrift inom området humaniora/samhällsvetenskap och utges av Axess Publishing AB. Tidskriftens målsättning är att fungera som en knutpunkt mellan den akademiska och den publicistiska sfären.

 

Chefredaktör: PJ Anders Linder
Redaktörer: David Andersson, Mats Wiklund, Jan Söderqvist.
Redaktionssekreterare: Katarina O’Nils Franke
Redaktionsråd: Peter Elmlund, Thomas Gür, Peter Luthersson, Nathan Shachar, Louise Belfrage
Ansvarig utgivare: Peter Elmlund

 

För att kontakta redaktionen, mejla redaktionen@axess.se.

...