VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

NR 2 2015TEMA: Växtvärk i den högre utbildningen

Ladda hem som PDF plus

Tema

Detta eviga pratande

Högskoleretoriken är full av löften om att kunskap är framtiden i en föränderlig värld. Men ingen kan förutsäga hur utbildningsutbudet ska se ut för att motsvara behoven.

Ge professorn makten åter

Den akademiska professionen råder inte längre över sitt yrke. Lärarnas och forskarnas allt mer kringskurna frihet har reducerat deras auktoritet.

Satsa på undervisningen

Sverige behöver förena den höga kvaliteten i de tidigare elitutbildningarna med de nuvarande massutbildningarna. Ett samarbete mellan Oxford och Uppsala visar hur det kan gå till.

Studenter måste kunna skriva

Allt fler högskolestudenter har stora svårigheter att uttrycka sig i skrift. Det är en följd av att läraryrket har devalverats och att skolsystemet intresserar sig för utvärdering mer än kunskap.

Utan forskning ingen utbildning

Massuniversitet med kvalitet är möjligt. Men alla nya studieplatser måste åtföljas av forskningspengar.

Vad är högre utbildning?

Den oklara gränsdragningen mot yrkeshögskolan gör att staten måste bestämma vad som är en rimlig forskningsanknytning. Då blir det tydligare vad som kan kallas för högre utbildning.

Ledare

Är det något krut i Dr. Sloan's Liniment?

Utbyggd högskola har blivit politikens motsvarighet till Doctor Sloan's liniment, som ska lindra varje upptänklig samhällelig krämpa, och i förhållande till de stora kostnaderna och de ännu större förväntningarna är detta förbluffande lite diskuterat. Alla gillar mer utbildning, och ju mer utbildning, desto bättre. Eller?

Samhälle

Allt är till salu

Utan en muta blir ingenting gjort i Tanzania. Och mest tjänar det politiska systemet på korruptionen.

Där tillit fattas

Albanien ser EU som vägen ur fattigdom och korruption. Men först måste människor börja våga känna förtroende för varandra.

I korthet

Kalla kriget är över, men muskelminnet är kvar av ett kroppsspråk som kanske kan hålla oss utanför konflikter som rasar bortom våra gränser... men knappast från vad vi riskerar att möta hemmavid.

Poltava? Lützen?

George Costanza säger i ett avsnitt av Seinfeld att han önskar att han vore intresserad av amerikanska inbördeskriget.

Sprid inte deras myter

En pressad rysk regim försöker dölja sina misstag genom att skylla på en ondskefull omvärld. Historieförfalskningen måste genomskådas.

Tillåts Taiwan att blomstra?

Taiwans befolkning ser med ökad misstro på Kinas ökade inflytande. Kraven på självständighet och odlandet av en egen nationell identitet utmanar Peking.

Frizon

Mot folket, i tiden

Flera franska författare samarbetade med ockupationsmakten under andra världskriget och blev dömda och fördömda. Ändå har en del fortsatt att bli lästa.

Samlande på undantag

I många fall är dagens museer snarare utställningslokaler än platser där samlingar görs tillgängliga. Ur ett historiskt perspektiv rör det sig om en kris.

Opinion

Det försvar som vi behöver

I ett läge när tillståndet i omvärlden inger ökad oro saknar Sverige ett trovärdigt försvar. Men det går att göra något åt bristerna, skriver Johan Wiktorin.

Tradition

Kazantzakis väg till försoning

I krisernas Grekland har romanen om livsnjutaren Zorba kommit ut i massupplaga. Nikos Kazantzakis har blivit något av en nationalförfattare. Vägen dit var dock lång och krokig.

Civilisation

Den dekadente greven

Greve Eric Stenbock befinner sig i den brittiska litteraturhistoriens utkanter. I den mån han alls är ihågkommen idag är det som arketypen för den dekadente aristokraten och bräcklige skönanden snarare än för de böcker han faktiskt hann skriva innan alkoholen och den sköra hälsan tog ut sin rätt.

En färd till Indien

Harvard University Press har börjat ge ut en serie böcker med klassisk indisk litteratur. Det är ett spännande projekt som kommer att vidga våra litterära horisonter.

Henrik VIII regerar än

Under de senaste åren har flera filmskapare och författare inspirerats av Tudoreran. Vad beror detta intresse på? Charlotta Lindell har frågat författaren Hilary Mantel och andra Tudorentusiaster.

Kongenial guide till Mahler

Idag spelas Gustav Mahlers symfonier oftare än Beethovens. Därför är Carl-Johan Malmbergs bok om kompositören välkommen.

Med latinet som hemspråk

Juristen och författaren Stig Strömholm har utkommit med sina memoarer. De är som bäst när Strömholm gör små pauser i redovisningen av sina många insatser.

Sjötermer det sjunger om

Evert Taubes texter präglas av en remarkabel kunskap om sjömansspråket.

Recension

Brun barndom

Den franske filosofen Pascal Bruckner torde vara välkänd för många av Axess läsare. Sedan slutet av 1970-talet har han skrivit böcker om problemen med så kallad fri kärlek, om klimatfanatiker och om västvärldens missriktade skuldkänslor inför kolonialismen.

Dag klockan tolv på natten

Den amerikanska författaren Stephen Greenblatt besökte Litauens huvudstad Vilnius i slutet av 1990-talet, på jakt efter sina judiska rötter. Där fanns inte mycket att se efter Förintelsen, men han fann något annat: en staty över Zemaite, en av Litauens största författare i början av 1900-talet, en kvinna som modigt trotsade tsartidens förbud att skriva på litauiska.

Det sociala arvet

Har du någonsin undrat varför vissa människor är fattiga medan andra är rika? Varför vissa individer, släkter och etniska grupper verkar leva i obotlig misär, medan andra individer, släkter och etniska grupper har det hur bra som helst? Vilka krafter är det egentligen som avgör våra öden?

Far är rar

Den gode Bush - och den onde. Den diplomatiske gentlemannapresidenten och hans arrogante krigshetsare till äldste son. Ann-Sofie Dahl har recenserat A Portrait of my Father.

Inga andra gudar

Historiskt sett har islam varit en mer överseende och tolerant religion än kristendomen. De många religiösa minoriteter som idag existerar i Mellanöstern är ett bevis för detta, enligt den före detta diplomaten Gerard Russell. Den upptrappade religiösa terrorismen föranleder en kritisk, forskande blick i backspegeln.

Krig och fred

Många berömda statsmän har besökt den amerikanska presidentens lantställe Camp David. Under andra världskriget träffades Franklin D Roosevelt och Winston Churchill där för att planera invasionen av Normandie.

Osäkra besked

All känd materia, på jorden och i stjärnorna, består av atomer och dess delar. Och allt som sker bland atomerna beskrivs av kvantmekaniken. Tillsammans utgör atomen och kvantmekaniken basen för dagens fysik och för stora delar av dagens naturvetenskap.

Paris eget blodbad

Det sägs att fyra historiska trauman har lagt grunden till det moderna Frankrike: revolutionen 1789, Pariskommunen 1871, etablerandet av Vichyregimen 1940 och studentupproret i maj 1968.

Råkultur

Tidigt på morgonen den 17 juni, 1972, greps fem inbrottstjuvar i det demokratiska partiets högkvarter i Watergatekomplexet i Washington. Männen, iklädda mörka kostymer och gummihandskar, stod just i begrepp att installera avlyssningsapparatur och stjäla dokument när polisen anlände.

Stad i förändring

De stora städerna genomgår en gentrifiering som innebär att de välbeställda gör det bekvämt för sig i ett renoverat centrum medan övriga förvisas till periferin. Samtidigt, visar Ruth Lötmarker med franska exempel, förändras relationen mellan stad och landsbygd.

Stat i staten

När Berlinmuren föll var det många som undrade vart alla arbetslösa spioner skulle ta vägen. Det var när Francis Fukuyama i Hegels efterföljd talade om historiens slut och Bill Clinton i segeryran drog igång en expansiv utrikespolitik som med tiden skulle visa sig svår att fullfölja.

USA:s överstepräst

Den som ville komma i kontakt med Billy Graham behövde inte veta adressen. Det räckte med att skriva namnet på ett kuvert, så såg det amerikanska postverket till att det levererades till hans högkvarter.

Världens gång

Världens gång

Nu, när det fria ordet hotas, oroar jag mig för vi är på väg att glömma varför vår civilisation står och faller med journalistiken, skriver Johan Hakelius.

Debatt

Chavismens frestelser

Mauricio Rojas har varit i Caracas för att fira tjugofemårsminnet av Murens fall och skriver i Axess nr 1/2015 om hur chavismen är på nedgång i ett Venezuela efter åratal av misshushållning och ett snabbt fallande oljepris. För Venezuelas del är festen än en gång slut. Risken för en militärkupp är uppenbar. Peter Landelius skriver om "Chavismens frestelser".

Krönika

Historien upprepar sig

Finansminister Magdalena Andersson varnar: tillväxttakten revideras ned, arbetslösheten förblir hög och statens finanser går back. Vad vi ser är en svag internationell utveckling som hämmar exportefterfrågan och skapar underskott i statens budget.

Håll på traditionen

Det pågår ett kulturkrig i Europa. Åtminstone är det vad den ryske presidentens lakejer vill ge sken av genom idén om att det råder en civilisationernas dragkamp mellan postmodernism och traditionalism, skriver Joakim Tholén.

NR 2 2015

Axess Magasin

Är en tidskrift inom området humaniora/samhällsvetenskap och utges av Axess Publishing AB. Tidskriftens målsättning är att fungera som en knutpunkt mellan den akademiska och den publicistiska sfären.

 

Chefredaktör: PJ Anders Linder
Redaktörer: David Andersson, Mats Wiklund, Jan Söderqvist.
Redaktionssekreterare: Katarina O’Nils Franke
Redaktionsråd: Peter Elmlund, Thomas Gür, Peter Luthersson, Nathan Shachar, Louise Belfrage
Ansvarig utgivare: Peter Elmlund

 

För att kontakta redaktionen, mejla redaktionen@axess.se.

...