VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

NR 6 2015TEMA: Krig i vår tid

Ladda hem som PDF plus

Tema

Slaget om cyberrymden

Datorspelen håller på att ersätta litteraturen som en fantasins kraft i vår syn på krig. Men en dag blir de kanske alltför verklighetstrogna.

Det omoderna kriget

Islamiska staten använder moderna hjälpmedel som sociala medier för att grunda ett omodernt samhälle. Genom sitt extrema våld upprepar de både den förmoderna och den moderna historiens dårskap.

Så blev USA världspolis

När USA:s säkerhetspolitik lades om uppstod en ny världsordning. Ett hot mot USA:s värderingar blev också ett hot mot dess säkerhet. Trots krigen i Vietnam och Irak består doktrinen om den globaliserade nationella säkerheten.

Om kriget kommer

Ett ryskt angrepp mot de nordiska länderna och Baltikum har blivit mer tänkbart. Nu gäller det att förbereda sig - i tid.

Anden är ur flaskan

Radikalisering av unga och socialt utanförskap går hand i hand. Den svenske terrorexperten Magnus Ranstorp ser en utveckling som bara blir värre.

Ledare

Idealismen gör sig bäst i lagom dos

Thomas Sowell fyllde 85 år den siste juni i år, men jag misstänker att det inte ledde till någon längre paus för firande. Han jobbar på.

Samhälle

I korthet

Det vitryska presidentvalet i oktober blir inte någon rysare. Alexander Lukasjenka, som varit president sedan 1994, kommer att vinna - precis som för fem år sedan.

Kampen mot barbariet

Det går en våg av antisemitism över Frankrike. Men i kampen mot extremism och rasism är landet en förebild.

Klockan klämtar för någon annan

Grundstämningen i Sverige är pacifistisk, posthistorisk, som om vi levde i ett permanent undantag. Här behövs knappt militärallianser, vapenindustri eller något vidare försvar, eftersom vi är vänner med alla och inte vill provocera fram dålig stämning.

Slukhål hypnotiserar

Hitta på ett nytt ord och världen, eller i alla fall folks föreställningsvärld, kommer att forma sig efter det. Inom psykiatrin händer det hela tiden.

Sverige är ett Medelhavsland

Regeringen har ändrat uppfattning om att erkänna Västsahara. Förbindelserna med Marocko väger allt tyngre.

Tjugofem år senare

Efter återföreningen är välståndet i Tysklands östra delar snart ikapp det övriga landets. Men på vissa håll sitter arvet från kommunismen djupt rotat.

Frizon

Demokrati på reträtt

Förhoppningarna om ökad demokrati och frihet har förbytts i pessimism. Frågan är om vi ser ett övergående problem eller trendskifte.

Den kinesiska drömmen

Ett allt rikare och mäktigare Kina blir också allt mer repressivt. President Xi Jinpings väldiga ambitioner vilar på osäker grund.

Opinion

Vad lärare får lära

Undervisningen i lärarutbildningen vid Linköpings universitet präglas av ideologisk propaganda. Betyg sätts godtyckligt och kritiska studenter är rättslösa.

Tradition

För stor för att gömmas undan

Karl Ragnar Gierow blev känd för allmänheten när han var Svenska Akademiens ständige sekreterare. Som författare har han dock orättvist hamnat i skymundan.

Civilisation

En författares bord

Trieste är känt för författare som James Joyce, Italo Svevo och idag Claudio Magris. Hur präglar det staden?

Läkande humaniora

"Endast humaniora kan få ekonomin på rätt väg igen", konstaterar man i en färsk larmrapport från en forskargrupp vid Stanford University i USA. De har granskat ekonomiutbildningen vid en rad universitet och handelshögskolor, och dragit slutsatsen att det överlag fanns ett skriande behov av att inkludera humaniora i utbildningen.

Reagans relevans

Nyligen kom en biografi om honom på svenska, och i USA åberopas han av både republikanerna och Barack Obama. Ann-Sofie Dahl skriver om Ronald Reagans betydelse.

Skymtandets konst

Under senare år har författarintervjuerna fått ett uppsving på bekostnad av den seriösa litteraturkritiken.

Slutet på Heideggeriet

Martin Heidegger har efter sin död 1976 givit ut skrifter i betydligt snabbare takt än han gjorde under livstiden. Utgåvan av hans samlade verk, Gesamtausgabe, har nu nått band 97 (Anmerkungen I-V. Schwarze Hefte 1942-48, Vittoria Klostermann).

Teaterkriget mot Hitler

70-årsminnet av andra världskrigets slut och Tysklands kapitulation har i år högtidlighållits på olika sätt. På 1930-talet fanns det dock judar som trodde att det skulle gå att bekämpa Hitler även med andra medel än vapen.

Vårt nya litterära rum

Vår vardag utspelar sig alltmer framför datorer, smarta telefoner och surfplattor. Men vad gör egentligen den digitala berättelsen med oss och vår litteratur?

Recension

Brev ska besvaras

Norman Mailer var en formidabel brevskrivare. Till universitetet i Texas efterlämnade han mer än 45 000 brev, med Henry Miller, Diana Trilling, Graham Greene och Elia Kazan bland adressaterna.

Darwins svarta låda

Andreas Wagners boktitel, Arrival of the Fittest, anspelar förstås på Charles Darwins uttryck "survival of the fittest", som syftar på att de bäst anpassade individerna inom en art bidrar mest till nästa generation och att denna naturliga selektion driver evolutionsprocessen.

En mjukare linje

Den omstridda Ayaan Hirsi Ali gjorde sig tidigt känd som en hårdnackad islamkritiker. Hon benämnde den religion hon vuxit upp med, och som hon sedan lämnade, som "den nya fascismen". Kritiker som varnar för islamofobi har inte saknats. Men stödet för hennes uppmärksammande av kvinnoförtryck och extrem islamism, samt stödet för hennes rätt att kritisera islam utan att hotas till livet, har även det varit starkt.

Formelspråk

Idag är engelskan det helt dominerande vetenskapliga språket. Praktiskt taget allt som skrivs för en bredare krets av forskare skrivs på engelska. Framförallt gäller detta inom naturvetenskap, medicin och teknik. Med något enstaka undantag skrivs till exempel alla doktorsavhandlingar i Sverige inom dessa områden nu på engelska.

Hjärtan som mötas

Den som besöker vissa av Sydamerikas metropoler kan konstatera att motell utgör ett vanligt inslag i stadsbilden. Till skillnad från i USA gästas de inte av vanliga bilburna resenärer, utan av kärlekspar som ägnar sig åt någon timmes vällust.

Här och nu

Jag var 19 år och bodde på Alliance Française på Boulevard Raspail i Paris sjätte arrondissement. Det var fem år efter studentrevolten 1968, men det gick fortfarande att känna av svallvågorna från den historiska majmånaden. Så gott som varje helg drog det ihop sig till konfrontation i Quartier Latin mellan den fruktade kravallpolisen CRS och unga vänsterdemonstranter.

Kaotisk rikedom och förvirring

För inte så länge sedan var så kallad mikrohistoria högsta mode. Man hade studerat och skrivit tillräckligt om stora män och, ibland men ganska sällan, stora kvinnor. Nu var det dags att lyfta fram de små människornas dittills anonyma liv som fick bli ett slags monader för att spegla en större verklighet. Carlo Ginzburg skrev om en mjölnare och Emmanuel Le Roy Ladurie om enkla herdar i en liten sydfransk by.

Långvarig söndring

Barack Obama installerades i januari 2009 som en hoppets president. Han sade sig vilja bryta med sin företrädares aggressiva och unilaterala utrikespolitik. Fem månader senare höll han ett stort upplagt tal i Kairo. Han önskade öppna USA mot den arabiska och islamiska världen. Hans budskap var fred och försoning.

Moské och stat

Det utrikespolitiska debacle som utspelade sig mellan Saudiarabien och Sverige visar om inte annat att diplomati är en svår konst. Ännu svårare tycks den vara i samtal med vad som förenklat upplevs som "den muslimska världen" eller de "muslimska världarna".

Offermentalitet

I och med Sovjetunionens ofattbara blodsoffer satt Josef Stalin med trumf på hand när andra världskrigets segrarmakter skulle dela upp bytet. Övriga allierade tyckte sig ha en skuld att betala. Håkan Arvidsson följer de hårda förhandlingar som utmynnade i en ny världsordning.

Ödmjuk till slut

Snart fyra år efter Walter Isaacsons stora biografi Steve Jobs presenteras nu en något mer sympatisk och inkännande bild av Apples grundare. I Becoming Steve Jobs söker sig Brent Schlender och Rick Tetzeli bortom skitstövelryktet och fokuserar på hur inte decenniet som persona non grata på Apple utvecklade Jobs till av en av vår tids viktigaste företagsledare.

Världens gång

Världens gång

Sommaren är en skräckens tid, här i Stockholms bättre kvarter. Detta år har inte varit ett undantag.

Debatt

De fattigas kapitalism?

Mauricio Rojas beskriver i Axess nr 5/15 den ekonomiska utvecklingen i Peru under de senaste 25 åren som en framgångssaga med två hjältar som kandiderade i presidentvalet 1990. Mario Vargas Llosa förespråkade ekonomisk liberalism. Alberto Fujimori genomförde den med hårdhänta metoder 1992-2002.

Det blir ändå bättre

I Axess nr 4/15 lyftes det fram i en artikel hur man från politiskt håll velat skapa möjligheter för högpresterande studenter att välja läraryrket. I artikeln betonades det dock att denna positiva strävan samtidigt inneburit att just lärarutbildningen detaljstuderats och att det ofta tagits upp hur dålig lärarutbildningen är och vilken låg status läraryrket har, något som inte kommer att öka söktrycket till lärarutbildningen.

Krönika

Humanitär stormakt?

Året 1944 hade Excellensen premiär på biograf Palladium i Stockholm. Regissör var Hasse Ekman och filmen bygger på författaren Bertil Malmbergs pjäs med samma namn.

Storm på väg

För några månader sedan inträffade någonting mycket ovanligt: en säkerhetspolitisk analys publicerad av en amerikansk tankesmedja skapade rubriker i Sverige.

NR 6 2015

Axess Magasin

Är en tidskrift inom området humaniora/samhällsvetenskap och utges av Axess Publishing AB. Tidskriftens målsättning är att fungera som en knutpunkt mellan den akademiska och den publicistiska sfären.

 

Chefredaktör: PJ Anders Linder
Redaktörer: David Andersson, Mats Wiklund, Jan Söderqvist.
Redaktionssekreterare: Katarina O’Nils Franke
Redaktionsråd: Peter Elmlund, Thomas Gür, Peter Luthersson, Nathan Shachar, Louise Belfrage
Ansvarig utgivare: Peter Elmlund

 

För att kontakta redaktionen, mejla redaktionen@axess.se.

...