VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

NR 4 2016Theme: The Future of Science

Samhälle

Brexit, anyone?

He runs a successful company, has a Cambridge University degree, and is staying at London's exclusive Savoy Hotel before flying to the Far East. If opinion polls are correct, my friend is just the sort of person one would expect to support British membership of the European Union, with its guaranteed access to a single market of 500 million people.

NR 4 2016

Axess Magasin

Är en tidskrift inom området humaniora/samhällsvetenskap och utges av Axess Publishing AB. Tidskriftens målsättning är att fungera som en knutpunkt mellan den akademiska och den publicistiska sfären.

 

Chefredaktör: PJ Anders Linder
Redaktörer: David Andersson, Mats Wiklund, Jan Söderqvist.
Redaktionssekreterare: Katarina O’Nils Franke
Redaktionsråd: Peter Elmlund, Thomas Gür, Peter Luthersson, Nathan Shachar, Louise Belfrage
Ansvarig utgivare: Peter Elmlund

 

För att kontakta redaktionen, mejla redaktionen@axess.se.

...