VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

NR 5 2016TEMA: Vart tog människorna vägen?

Ladda hem som PDF plus

Tema

Fångade av algoritmerna

Genom en ständig förfining av sökmotorer och appar utsätts vi för en allt ökad social kontroll. Våra identiteter fångas upp och utnyttjas.

Hemskt eller härligt ensam?

Så ensam som Sigmund Freud föreställer sig människan har ingen människa någonsin varit.

Ingen att prata med

Vad händer med ett samhälle där tekniska innovationer gör oss alltmer oberoende av varandra? Risken finns att ett ökande tomrum i samhällets kärna uppstår.

Sluta googla - börja prata

Trots att vi är ständigt uppkopplade har vi vant oss av vid äkta och spontana samtal. Men i en digital tidsålder är det just sådana samtal som skapar ett sammanhang.

Ledare

Ta trumpnissarna på allvar

Mitt i sommarhettan, den 18-21 juli, kommer 2 472 personer från USA:s alla hörn att samlas i Cleveland, Ohio. Tyvärr inte för att besöka Rock and Roll Hall of Fame och fira att Deep Purple till sist har blivit invalda, utan för att utse Donald Trump till Republikanska partiets presidentkandidat.

Samhälle

Banditkultur blir finkultur

Den uråldriga bergsstaden Orgosolo på Sardinien har genomlevt stora förändringar men ändå behållit sin karaktär. På dess väggar visar målningar historiens förlopp.

Ditt dagliga bröd

Socialstyrelsens kampanj på 1970-talet för ökat brödätande är en klassiker i statlig upplysning. Den speglade sin tids politiska normer och ideal.

Makten vittrar

Sakta men säkert växer oppositionen mot ANC:s korruption och president Jacob Zumas maktmissbruk. I de kommande lokalvalen organiseras motståndet.

Välkommen till klassamhället

Vi vill gärna se Sverige som jämlikt och klasslöst. Men för många nyanlända blir den svenska modellen ett möte med elitism och snobbism.

Frizon

Bokslut över en falsk realism

Varför vara en supermakt om man inte får välja och vraka mellan krishärdarna? I synandet av USA:s nygamla isolationism finner man en president som helst velat förtränga omvärldens oförnuft.

När anarkin tog över

Enligt historikern Timothy Snyder drevs inte nazismen av nationalism utan av en extremt rasistisk anarkism. Den storskaliga förintelsen av judar inleddes i ett Östeuropa där etablerade samhällsinstitutioner och strukturer hade krossats.

På besök i en utopi

Minsk är en stalinistisk skrivbordsprodukt där historien har utraderats. Det är en stad mer byggd för att hylla sig själv än sina invånare.

Opinion

Pseudovetenskap tar över i skolan

Pedagogiska trender avlöser varandra i den svenska skolan. Men evidens saknas som visar att de är effektiva.

Intervju

Ett brittiskt psykodrama

Folkomröstningen om EU-medlemskapet är en av de stora händelserna i brittisk efterkrigspolitik. Historikern och ledamoten av överhuset, Peter Hennessy, undrar om väljarna inser vad som står på spel.

Tradition

Lenins och Jüngers vän

Författaren Valeriu Marcu anslöt sig i sin ungdom till den revolutionära vänstern och blev vän med Lenin. Med tiden förflyttade han sig högerut och beskrevs av Ernst Jünger som en av de "främsta lägesbedömarna".

Civilisation

Den lojale kamrat Rubashov

Den tyska originaltexten till Arthur Koestlers Natt klockan tolv på dagen, som länge varit försvunnen, upptäcktes nyligen. Behovet av nyöversättningar av Koestler är överhuvudtaget stort.

Det glömda Sveriges diktare

Göran Palm och Lars Gustafsson var på många sätt varandras motsatser. Men de förenades i sitt försvar för glesbygdens Sverige.

Flanörernas stad

Walter Benjamins Passagearbetet har kommit i nyutgåva. Maxim Grigoriev reflekterar över dess aktualitet idag.

Infernot på västfronten

Mer än någon annan plats förknippas Verdun med helvetet på västfronten under första världskriget. Striderna pågick från februari till december 1916. När slaget var över hade frontlinjen ungefär samma sträckning som när det började. Hur många som dog vet ingen.

Skrivråd från förra sekelskiftet

I några berömda brev rekommenderade Rainer Maria Rilke en yngre poet att inte lyssna för mycket på andras råd. Katarina O'Nils Franke har läst nyöversättningen av breven.

Recension

En öppen affär

Frankrike har numera svårt att fylla ut sin egen gamla kostym. Ekonomin är svag, splittring råder inom både höger och vänster, missnöjet med det mesta är kraftfullt. Mats Fält utvärderar läget och skärskådar några av centralgestalterna inför nästa franska presidentval.

Europas vånda och kriser

Det är sällsynt att professionella akademiker når ut till en större publik, blir lästa av en bredare allmänhet och ännu mer sällsynt att de lyckas utöva inflytande över sin samtids politiska och intellektuella diskussion. När jag tänker på svenska förhållanden kan jag i modern tid spontant bara komma på två personer, som uppnått en sådan ställning, nämligen Herbert Tingsten och Ingmar Hedenius.

Frihet i praktiken

Vad betyder "frihet"? Finns det en absolut frihet, en universell, enhetlig, allmänmänsklig, eller är friheten alltid något partikulärt? En viss frihet för vissa personer i ett visst sammanhang?

Hög standard

Ekonomerna är vår tids spåmän, astrologer och shamaner. De vill få oss att tro att de är förtrogna med sanningar som är fördolda för andra och att de besitter förmågan att blicka in framtiden.

När massorna tog makten

Fråga dig själv vad du egentligen vet om kulturrevolutionen. Svaret blir oftast: inte särskilt mycket, trots att kampanjen är en av de mest våldsamma i Kinas historia.

Risken med riskhantering

Chris Cornell, mångårig sångare i Soundgarden och artisten bakom ledmotivet till Bondfilmen Casino Royale ("You Know My Name"), står på scenen i Stockholms konserthus och slungar ur sig en anklagelse med all den kraft hans mäktiga stämma förmår uppbringa: "I find you guilty of a crime / of sleeping at a time / when you should have been wide awake."

Räddaren i nöden

Kritiken av de sköna konsterna, "den tionde musan" i högtidliga sammanhang, är återigen på den svenska tapeten. Det var bättre förr, menar akademiledamoten och litteraturprofessorn Anders Olsson i Dagens Nyheter (26/4), sedan 1980-talet har det gått raskt utför och nu är det alldeles för många som har möjlighet att uttrycka sina åsikter, vilket innebär att "offentligheten urholkats av ett oöverskådligt meningsflöde".

Skogstokigt

En bok om trädens "hemliga liv" toppar månad efter månad bästsäljarlistan i Tyskland. Har sedan den kom ut förra året sålt i 400 000 tyskspråkiga exemplar - de schweiziska och österrikiska marknaderna inräknade. Hur kommer det sig?

Slutspelet nalkas

Det finns sju dödssynder i Rysslandsanalysen, skriver Michael Kofman, fellow vid tankesmedjan Wilson Center i Washington, i en essä i nätmagasinet War on the Rocks (23/12 -15).

Tiden rinner iväg

Det må låta mossigt i mobil-, viral-, app- och streamingtillvaron, men nättidningen Slate var en gång ett fantasieggande experiment.

Vi tror att vi vet

Att Newton fick inspirationen till sin tyngdkraftsteori från ett fallande äpple vet ju alla; jag minns själv från ett av min ungdoms tärningsspel den käcka strofen "Newton såg ett äpple falla, det kan man väl fallfrukt kalla".

Fackböcker 2016

Befriande granskning av nordisk populism

Går det att närma sig partier likt en 1800-talsnaturalist på jakt efter ännu oupptäckta skalbaggar? Det blir svårt, skulle journalisten och Nordenkännaren Bengt Lindroth säga.

Den samvetslösa staten

"Om jag, vilket torde vara högst osannolikt, måste utbringa en skål för religionen, så skulle jag dricka den för påven. Men först för samvetet. Först därefter för påven."

Det heliga Ryssland

Rubriken är det sämsta med Per-Arne Bodins senaste bok. Från Bysans till Putin. Historier om Ryssland leder tankarna till en anekdotsamling, vilket förstås inte är fallet. Dessutom har Vladimir Putin inte mycket med handlingen att göra, åtminstone inte direkt.

Drottningen som formade arvkungadömet Sverige

I år är det 500 år sedan Margareta Leijonhufvud föddes - en drottning som varit ganska anonym i historieskrivningen, oftast bara en fotnot till sin man, kung Gustav Vasa.

Från bildning till kontrollkultur

Förstår allmänhet och politiker vad som har hänt på universiteten?

Hillary Clintons väg till makten

Fråga en amerikan om Hillary Clinton och det är som att trycka på en knapp. Ut strömmar utan undantag en lång harang av åsikter. Allt från "Hon hör hemma i fängelse" till "Hillary är oerhört kompetent" eller "Hon försöker att vara äkta så hårt att det framstår som falskt".

Hundra år av östliga olyckor

Sedan länge är vi vana vid en värld där Japan, Sydkorea och Kina är ekonomiska kraftfält. Vi är också vana vid att förhållandet mellan Japan och grannarna gnisslar.

Inte ensam hjälte

Författaren och Nobels fredspristagare Elie Wiesel skriver i första delen av sin trilogi om Förintelsen, Natten, om hur de ungerska judarna i slutet av kriget deporteras till Auschwitz för att utrotas.

Lyssna till den polis som ryter

Svensk polis befinner sig i kris.

Med döden som arbete

De var inte många - kanske bara en per län - och deras huvudsakliga arbetsuppgifter var påfallande få, men likväl kom de att sätta en skräckinjagande prägel på det samhälle inom vilket de verkade: bödlarna.

Med Virginia Woolf som brygga mellan naturen och kulturen

För närmare 60 år sedan beklagade sig fysikern och författaren C P Snow över den ökande klyftan mellan de två kulturerna, den humanistiska och den naturvetenskapliga.

Något har gått förlorat i kampen mot mörkret

"Dagen är bara halva dygnet, den andra halvan tillhör natten" inleder Gunnar Broberg sin bok om (den svenska) nattens historia.

Strövtåg i kokotternas Paris

Sex säljer. På många sätt är ämnet tabubelagt, men ändå är bordeller och prostitution välrepresenterade inom 1800-talets konst och litteratur.

Sverige - inte fullt så rasistiskt

I filmen Djävulen bär Prada finns en scen där Meryl Streeps rollfigur, den diaboliska chefredaktören för en modetidning, tillintetgör sin nya assistent, spelad av Anne Hathaway, genom en utläggning om Hathaways tröja.

Vasatidens gudfader i nytt ljus

Den nordiska senmedeltiden var ingen enkel tid att leva i, särskilt inte för den som hade ambitioner. Historikern David Lindéns debut, Hemming Gadh. Vasatidens gudfader, är en biografi över en av de ledande gestalterna i den maktkamp som eskalerade under Kalmarunionens slutskede.

Äger vi rätten till vår död?

Döden och mänskligt förfall är frågor som inte alltid tillhör samhällsdebattens mest lättsålda. Det ligger antagligen i sakens natur: De allra flesta av oss vill inte i onödan påminnas om livets skörhet.

I korthet

Den produktive viktorianen

Den italienske romanförfattaren Alberto Moravia har vid något tillfälle hävdat att en författare helt enkelt är en person som finner det svårare att skriva än genomsnittsmänniskan.

Vykort från Rom

Ett konferensrum i en korridor i Vatikanstaten. Kardinal Ravasi tar emot. I sällskap har han en irländsk biskop och en civilanställd engelsman.

Yo, Bro! Hamilton!

Årets - och förra årets - stora musikal Hamilton lämnar amerikanerna ingen ro. För att tala med New York Times, som sätter en ära i att inte ta till överord, sveper den som en feber över landet.

Krönika

Ett politiskt redskap ända in i bönen

Senast Svenska kyrkan fick en ny kyrkohandbok, den handbok som reglerar utformningen av gudstjänsterna, var 1986. Boken var resultatet av ett tjugoårigt arbete utfört av experter. Eftersom gudstjänsten är ett uttryck för läran och tron är uppgiften grannlaga.

Freden har redan ett departement

Ryssland rustar, grannländerna fyller beredskapsförråden - och i Sverige vill ett av regeringspartierna inrätta ett fredsdepartement, som ska ge "krigets logik" en motvikt. Är det fred vi vill ha är det väl fred vi ska bereda oss på. Så varför skulle någon förespråka någonting annat?

Gud välsigne Gunnar Hökmark

Titta vilket fint papper! Där, om så ingen annanstans, går det just nu bra för Moderaterna. Man ökar i opinionsmätningarna, partiledarens förtroendesiffror har stärkts och med lite tur kan man bilda en ny alliansregering senast 2018.

Samtiden

Kusinen på Kumla

I höst är det tjugofem år sedan som beslutet om att avskaffa löntagarfonderna fattades. Det var ett av de första beslut som regeringen Bildt fattade och en symbolisk slutpunkt på en fråga som dominerat svensk politik i två decennier och som i sig symboliserade en samhällelig brytningstid.

NR 5 2016

Axess Magasin

Är en tidskrift inom området humaniora/samhällsvetenskap och utges av Axess Publishing AB. Tidskriftens målsättning är att fungera som en knutpunkt mellan den akademiska och den publicistiska sfären.

 

Chefredaktör: PJ Anders Linder
Redaktörer: David Andersson, Mats Wiklund, Jan Söderqvist.
Redaktionssekreterare: Katarina O’Nils Franke
Redaktionsråd: Peter Elmlund, Thomas Gür, Peter Luthersson, Nathan Shachar, Louise Belfrage
Ansvarig utgivare: Peter Elmlund

 

För att kontakta redaktionen, mejla redaktionen@axess.se.

...