VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

NR 8 2016TEMA: Rädda de stora djuren

Ladda hem som PDF plus

Tema

Appar mot tjuvjakt

Den internationella tjuvjakten hotar inte bara djuren utan även fred och säkerhet. Bara ett organiserat samarbete mellan världens stater kan rädda många arter från utrotning.

Därför bryr vi oss

Att bevara de vilda djuren är en mänsklig plikt. Men vad krävs? Vi kan lära oss av både framgångar och bakslag.

Havet försvinner

Haven riskerar att ödeläggas av utfiskning och föroreningar. Bara genom att skapa stora och övervakade skyddsområden kan det marina livet överleva.

Strimmor av hopp

Vi bevarar naturen genom att använda mindre av den. Därför måste vi omfamna den moderna teknologin.

Valet av vildmarken

Samtidigt som människorna blir fler och tränger tillbaka djuren alltmer blir vår bild av dem alltmer romantisk och orealistisk.

Ledare

Väck fantasin till liv

Science fiction-författaren Neal Stephenson är inte den främsta stilist som genren skådat, men det är inget fel på idérikedomen. Att han skriver tjocka böcker betyder inte att det är glest mellan tankarna. Stephenson har en remarkabel fantasi vad gäller såväl vetenskap och ny teknik som samspelet mellan teknik och sociala förhållanden. Volymerna fullständigt bågnar av uppslag.

Samhälle

För få i fält

Jag fick uppdraget att se över försvarets behov av personal. Det var en stark upplevelse på många sätt.

Kor mot fattigdom

Att dela ut kor är en framgångsrik metod i kampen mot fattigdom i Rwanda skriver Joakim Rådström.

Frizon

Carl Milles i frihetens land

Skulptören Carl Milles levde och verkade i USA i mer än 20 år. Hans amerikanska år blev framgångsrika och produktiva men alla uppskattade inte hans konst.

På resa i myternas land

Etiopien, där mänsklighetens vagga stod, avviker från andra afrikanska länder. Det har aldrig koloniserats och har en egen kristen tradition.

Intervju

"Vi förstod inte nationalismen"

Östeuropa har börjat röra sig i auktoritär riktning. Författaren och journalisten Richard Swartz är inte förvånad.

Tradition

Mellan väst och arabvärlden

Louis Massignon var förmodligen sin tids främste orientalist. Han kände hela sitt vuxna liv en kluvenhet mellan den franska, kristna kulturen och den muslimska.

Civilisation

Att vara förtrogen med det absurda

Kazimierz Brandys gav i sina dagböcker en fascinerande, konkret beskrivning av livet i det kommunistiska Polen.

Den inställda invasionen

För 300 år sedan planerade Danmark och Ryssland att invadera Skåne, vilket kunde ha fått avgörande konsekvenser för utvecklingen kring Östersjön.

En bit av Europa

Ett besök i Ukraina kan öka förståelsen av den europeiska identiteten.

Ett inre sönderfall

En ny volym av Lars Noréns En dramatikers dagbok (Albert Bonniers förlag) har kommit ut.

Hongkongs rebeller

Valet i Hongkong blev en chock för kommunistregimen. I parlamentet finns nu flera aktivister som kräver självständighet från Kina.

I en inspelad värld

Vad kan och ska sparas i vår tid av informationsöverflöd? Frågan är om det ens är önskvärt att försöka spara allt.

Kluvenheten som dygd

I Lampedusas roman Leoparden gestaltas en konflikt mellan olika värden som inte låter sig förenas.

Recension

Brott och brott

Vem vill inte att våra medmänniskor, medborgare, visar civilkurage?

Dags att K-märka kulturen

Det brukar sägas att en reaktionär våg sveper över västvärlden idag.

Förnuft och känsla

Labourstorheten Aneurin Bevan menade att den egna partiledaren Clement Attlee var en "ärkemedelmåtta".

Hälsningar från underklassen

I USA har en tilltagande social och ekonomisk söndring skapat ett fullskaligt kulturkrig. Hoppet uppträder i form av goda grannar och snälla mormödrar, rapporterar Carl Rudbeck.

Ingen kommer undan politiken

I en tid när det republikanska partiet har kidnappats av en oberäknelig galning och frihetens hemland inte längre går att känna igen, är det betryggande att Peggy Noonan och Charles Krauthammer fortfarande möter oss varje vecka med sina krönikor i Wall Street Journal respektive The Washington Post.

Le Spleen de Paris

Den franska tidskriften Le Débat med inriktning på historia, politik och samhälle grundades 1980 av historikern Pierre Nora.

Nationens födelse

När föddes nationerna och när uppstod nationalismen? Frågan har fått många svar. Länge ansågs båda delarna ha funnits sedan urminnes tider, eller åtminstone sedan Moses fick sina stentavlor. Nationalismen uppfattades som en del av sakernas naturliga tillstånd.

På väg mot pyspunka

En decembermorgon 2013 har invånarna i San Franciscos Mission-distrikt fått nog. Hyrorna i den latinopräglade stadsdelen är bland landets högsta, en etta går på 15 papp i månaden.

Rimlighetens filter

Nationalekonomin har många kritiker. Det kan handla om invändningar mot vad som uppfattas som alltför förenklade och orealistiska modellantaganden eller kritik mot inriktningen på matematisk formalisering.

Systemkritik

Vi borde samarbeta mer med Tyskland. Det var en av lösningarna för Sverige som lanserades efter att Storbritannien röstade nej till Europeiska unionen.

Vem tror du att du är?

Många är vi som är intresserade av vår egen arts biologiska rötter - vår djupa historia. Arter uppstår ur arter i en klyvningsprocess och får sina egenheter genom naturligt urval à la Charles Darwin.

I korthet

En essens på gott och ont

Osloavtalets siste galjonsfigur, Shimon Peres, har gått bort.

Vad Lenin och Lennon lär

Victoria and Albert Museum i London tar sig an 1960-talet. Eller rättare sagt, det sena, upproriska 1960-talet. "You Say You Want a Revolution? Records and Rebels 1966-1970" är en uppvisning i tidstypiska kläder, design, skivomslag och musik.

Kommentar

Nya perspektiv

I slutet av 1990-talet genomförde jag ett forskningsprojekt om politisk misstro samtidigt som jag höll en kurs för doktorander om värderingsförändringar. Det var något som skavde, insåg jag.

Krönika

Gärna mobildförbud

Hade du trevligt? frågade väninnan och sände över en bild. Det tog ett tag innan jag kunde placera vilka fotot föreställde och var det togs. I förgrunden fanns ett sällskap bestående av glada människor på vad som föreföll vara en restaurang. Vid ett annat mindre bord i bakgrunden satt en kvinna i orange kofta.

Läsarens egna bilder

Nyligen hade filmen Den allvarsamma leken premiär. Jag tror inte att jag kommer att se den. I allmänhet blir man besviken om man ser en filmatisering av en bok man tycker mycket om. Och Hjalmar Söderberg är en av mina favoritförfattare, vars böcker jag ständigt återkommer till.

Nu är det studierektorns tid

Ibland tror man kanske att det inte händer någonting i Europa - att det som vi säger på skånska är samma gamla mög. Men skam den som ger sig i jakten på goda nyheter! Jag har hittat minst två. Vi börjar i Georgien, som just har avnjutit en valrörelse nästan helt utan bilbomber.

På främmande språk

En av mina främsta professionella förebilder hävdade alltid att hans viktigaste komparativa fördel är att han är "normaldum".

Så heter det inte

Jag sitter på ett av Göteborgs bättre etablissemang och har just beställt en lyxig smörgås. Kyparen överräcker den av räkor dignande anrättningen med ett "varsågoda".

NR 8 2016

Axess Magasin

Är en tidskrift inom området humaniora/samhällsvetenskap och utges av Axess Publishing AB. Tidskriftens målsättning är att fungera som en knutpunkt mellan den akademiska och den publicistiska sfären.

 

Chefredaktör: PJ Anders Linder
Redaktörer: David Andersson, Mats Wiklund, Jan Söderqvist.
Redaktionssekreterare: Katarina O’Nils Franke
Redaktionsråd: Peter Elmlund, Thomas Gür, Peter Luthersson, Nathan Shachar, Louise Belfrage
Ansvarig utgivare: Peter Elmlund

 

För att kontakta redaktionen, mejla redaktionen@axess.se.

...