VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

NR 1 2020TEMA: Polarisering pågår

Ladda hem som PDF plus

Tema

Alla blev så arga

Inställningen till brexit ledde till polarisering och en aggressiv debatt. Samtidigt är britterna alltmer eniga i sakpolitiken.

De upplystas intolerans

Det politiska har blivit det privata. Det påverkar vardagen och det politiska systemets funktionssätt.

Känslostorm

Den ökade polariseringen i amerikansk politik beror inte på ideologiska förändringar utan på förändrade känslor bland väljarna. Identifikation med en grupp driver fram utvecklingen.

Leta bortom politiken

När sociala identiteter sammanfaller blir de identitetspolitiska impulserna övermäktiga och självförstärkande. Polariseringen är inte antipolitisk utan social.

Så illa är det inte

Samhällsdebatten ger intryck av ökad polarisering och minskad tillit. Troligare är att konfliktnivån är tillbaka på en mer normal nivå.

Ledare

Boris Johnson har mer än brexit i kikaren

Om inget högst oväntat inträffar kommer Storbritannien att ha lämnat EU under tiden mellan att dessa rader skrivs och att de når sina läsare.

Samhälle

Den oheliga alliansen

Den ryska kyrkans och statens behov går hand i hand. Kontrollen och inflytandet i det postsovjetiska området måste bibehållas.

Det växande hatet

De svenska extremistmiljöerna är alla djupt marinerade i antisemitism. Judehat är det ideologiska fundament som förenar vänsterautonom, radikalnationalistisk och religiös extremism.

Fascismens gröna våg

Ekofascism har inspirerat massmördare och fått spridning från Sverige.

Politikens analfabeter

Den politiska krisen är en moralisk kris och förlusten av ett gemensamt moraliskt språk. Att politiken skilts från etiken leder till en oförmåga att uttrycka politikens drivkrafter och mening.

Rysk hyrescirkus

Hyresmarknaden i Moskva är en nyckfull historia. Några rättigheter kan man inte räkna med.

Frizon

Den orättvisa skönheten

Skönheten lever farligt. Den hotar värden som vår tid håller som heliga: frihet och jämlikhet.

En nation uppstår

Finlands historia är ett drama om ett land som mot alla odds överlevde och blev en demokrati. Men att bli en oberoende nation tog tid och tålamod.

Opinion

Den svenska kulturen finns

Svensk kultur är inte enhetlig utan består av olika drag. Det är det som gör den svensk och värd att bevara.

Tradition

Sprickorna i muren

Med den historiska romanen om Balthasar Rüssow blev Jaan Kross Estlands nationalförfattare. I år skulle han ha fyllt 100.

Civilisation

Att skapa utan att synas

Josefin Holmströms bok om Emily Dickinson för oss närmare diktaren utan att släta över hennes grundläggande gåtfullhet.

Ett angrepp på Diligensen

Fettpärlan är en av Maupassants främsta noveller. Uppfattningen att den skulle ha inspirerat filmen Diligensen är dock en myt.

Länge leve latinet

Nicola Gardinis bok om latin borde sättas i händerna på dem som vill avskaffa antik historia och klassiska språk i skolan.

Må snön fortsätta falla

Det vore en kulturell katastrof om vi förlorade snön och isen.

När fäder stod mot söner

Ivan Turgenjev är en av världslitteraturens främsta realister. Nu har hans roman Fäder och söner äntligen kommit i nyöversättning.

När sjukdomen blir det normala

De antika stoikerna ansåg att vi måste acceptera ohälsa och lidande. En modern människa förklarar hellre krig mot sjukdomen.

Recension

Avsakralisering

Bibeln eller Den heliga skrift stod det på försättsbladet till den bok i rött skinnband jag fick vid konfirmationen. Översättningen var från 1917. Men helig kallas inte längre Bibeln i den (goda) senaste översättningen från 2000. Den skrift som förr kallades helig är inte ens en helhet, snarare ett oformligt bygge av olika stenar, ofta nog så fascinerande.

Det ljuva sönderfallet

Ett kärt ämne bland historiker är böcker om Europas särart, the West and the rest. Varför har Europa, ett litet bihang till den väldiga euroasiatiska landmassan, skapat den moderna världen?

Digital sophantering

Över 400 timmar videoklipp laddas upp på Youtube varje minut. Facebooks 2,3 miljarder användare alstrar dagligen svårfattbara mängder inlägg i text och bild, liksom den dryga miljard som är anslutna till Instagram.

Förnuftets tvilling

Mot slutet av franska revolutionen modifierade man ett antal katolska kyrkor till Tempel för Förnuftet. Det var, enligt vetenskaps- och filosofihistorikern i Paris Justin E H Smith, inte helt klart vad man skulle hålla på med där inne; för vem borde man buga och för vad kunde man be?

Gränsdragningsproblematik

Andra världskriget brukar framställas som ett krig mellan två ideologier – den fria västliga demokratins ideal och den aggressiva nationella diktaturens. Det är sant, men bara delvis.

Hungerår

För inte så länge sen läste jag – i en specialutgåva av tyska Der Spiegel på temat efterkrigstid – en tankeväckande intervju med en psykoterapeut som talat med, forskat och skrivit om de tyskar som var barn vid krigsslutet 1945, och åren närmast därefter.

Inte den virriga typen

Nikki Haley är – eller var – något så ovanligt som en världsberömd FN-ambassadör. En amerikansk sådan visserligen, men inte ens de förmår väl i de flesta fall bli särskilt välbekanta ansikten för några bredare kretsar. Inte på hemmaplan i USA och definitivt inte heller bland det som går under beteckningen vanligt folk utanför supermaktens gränser.

Massblomstring

God samhällsvetenskap ger oss visshet om vår tillvaro. För att göra verkligheten hanterbar måste vi dock förenkla den. Det är bland annat därför teorier finns. Vi förhåller oss till hanterbara doser av tillvaron för att den inte ska bli oss övermäktig.

Poesiprofetior

Möjligen kan det te sig paradoxalt att förse en bok med titeln Don’t Read Poetry och sedan ge den undertiteln A Book About How to Read Poems. Ändå sammanfattar denna antydan till paradox vad hela boken går ut på, nämligen att vi inte bör låta våra allmänna föreställningar om genren poesi stå i vägen för vår förmåga att uppskatta och ta till oss enskilda dikter.

Verklighetsförakt

Enligt François-Xavier Bellamy är man inte reaktionär bara för att man vill dröja kvar i och uppskatta det som människan har uppnått och åstadkommit. Hans senaste uppmärksammade bok har följdriktigt titeln Demeure (”Dröj (kvar)” men också substantiviskt ”Boplats”).

Vägen till lycka och frihet?

Det finns tänkare vilkas iögonfallande frånvaro i den svenska diskussionen säger något intressant om vårt land. En sådan är Raymond Aron, som menade att marxismen är ett opium för de intellektuella. Christian Abrahamsson påminner oss om vad vi har missat.

Debatt och läsarbrev

Missriktat om Ukraina

Hugo Sellings artikel om det politiska läget i Ukraina, ”Det är allvar nu”, i Axess (9/19) och om den nyvalde presidenten Zelenskyjs politiska reformprogram ger förvisso en god beskrivning av landets och den nyvalda administrationens försök att hantera den omfattande korruptionen, men innehåller samtidigt ett anmärkningsvärt påstående avseende nynazismens inflytande i landet.

I korthet

Före sin tid

Jag träffade Roger Scruton för första och sista gången i juni 2011. Han hade ett grundmurat dåligt rykte – i Sverige. Här hölls han som en hopplös reaktionär, en parodi på en världsfrånvänd engelsk knök.

Havererade metaforer

När journalister skildrar det politiska arbetet används ofta metaforer. Detsamma gäller när de behandlar näringslivets eller idrottsvärldens strider om makt och inflytande.

Måste du ljuga så dåligt?

”Det var lättnad och glädje över att denna historiska händelse verkligen ägde rum.” Så beskrev Gudrun Schyman i en radiointervju i höstas de känslor som rådde i vänsterpartiet kommunisterna när muren föll 1989. Lättnad och glädje.

I vår tid

Klockan tickar för oss

1976 anmälde mina föräldrar mig till ett utbytesprogram, vilket ledde till att jag tillbringade en sommarmånad hos en jämnårig kille i Tennessee och hans familj. Han hette Tom. Året därpå var det hans tur att bo en månad med min familj i Saltsjö-Boo.

Krönika

Hon gör det jag inte orkar

Jag har skrivit många texter om det svenska kungahusets tillkortakommanden, jag har klagat på apanaget, förfasat mig över skandalerna, och högtidligt slagit fast att monarkin är själva motsatsen till de ideal vårt samhälle vilar på: demokrati, jämlikhet, meritokrati.

Vi är alla öbor

Det är något med svenskars förståelse om sin geografi som inte riktigt går in. På min amerikanska high school hade vi en eminent engelsklärare.

Vår inre människa

På trettondagen i år var det tjugonio år sedan jag avgav prästlöften i Storkyrkan i Stockholm. Det är länge sedan och sannerligen en annan tid. Kalla kriget hade börjat tina och smälta bort. Under sensommaren året dessförinnan, 1990, anföll Saddam Hussein Kuwait.

Samtiden

Alla dessa ord

Lars Melin – docent i svenska – konstaterade i en uppmärksammad artikel i DN i januari att ”det konstigaste är att många tror att de förändrar världen med ord. Medan alla vanliga människor anser att ord är små flexibla enheter som aktualiserar delar av världen, anser så kallade social-konstruktivister tvärtom att det är orden som skapar verkligheten.”

NR 1 2020

Axess Magasin

Är en tidskrift inom området humaniora/samhällsvetenskap och utges av Axess Publishing AB. Tidskriftens målsättning är att fungera som en knutpunkt mellan den akademiska och den publicistiska sfären.

 

Chefredaktör: PJ Anders Linder
Redaktörer: David Andersson, Mats Wiklund, Jan Söderqvist.
Redaktionssekreterare: Katarina O’Nils Franke
Redaktionsråd: Peter Elmlund, Thomas Gür, Peter Luthersson, Nathan Shachar, Louise Belfrage
Ansvarig utgivare: Peter Elmlund

 

För att kontakta redaktionen, mejla redaktionen@axess.se.

...