VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

NR 4 2012TEMA: Förebildens makt

Tema

Ett varnande exempel

De som framställer Zlatan Ibrahimovic som en förebild bortser från hans auktoritära personlighet och despotiska fasoner. Det är värderingar och attityder som har föga gemensamt med respekt och social gemenskap.

Helgonen visar vägen

I alla tider har vi inspirerats och vägletts av livsgärningar som fyller vår tillvaro med en högre mening. Helgon och helgonvördnad har fortfarande en viktig funktion att fylla, när det gäller människors behov av att ingå i stora och meningsfulla sammanhang.

Berättelsen som vägledning

Vikten av goda förebilder framhävs ofta i det offentliga samtalet. Men i allt högre grad har förebilderna kommit att leva sina egna liv. Deras förmåga att påverka kan inte bestämmas uppifrån.

Hjältar utan hjältemod

Föreställningen om heroism på slagfältet har förändrats över tid. Vi lever idag i en oheroisk tid, vilket sätter sin prägel på de fiktiva hjältarna.

Ledare

Förebilderna och det personliga ansvaret

"Min avsikt är att av senatens beslut blott anföra dem som utmärker sig för sin ädelhet eller nedrighet; ty det håller jag för en historieskrivares främsta uppgift att tillse att duglighet icke förtiges och att fruktan för eftervärldens dom finns i alla onda ord och gärningar."

Samhälle

När politik går före teori

Anders Borg åberopar gärna forskning när han lägger fram sina förslag. Men på senare tid har en spricka mellan nationalekonomerna och finansministern blivit tydlig.

Europas skuld splittrar EU

EURON, SOM SKULLE föra länderna närmare varandra, har blivit en källa till bitter konflikt. Den tyske sociologen och författaren Ulrich Beck menar att de hårdföra åtgärderna för att rädda den gemensamma valutan håller på att upplösa den europeiska demokratin.

Den som väntar på frihet ...

Ett av världens fattigaste och mest slutna länder har börjat öppna sig mot omvärlden. Frågan är när Burmas militärer släpper ifrån sig makten.

Ortodoxa allt mer isolerade

Den sekulära israeliska medelklassen har tröttnat på särbehandlingen av ultraortodoxa judar, vilkas isolering och sociala marginalisering därmed riskerar att öka.

Var finns det dåliga sällskapet?

I elvaårsåldern hade jag en lärare som senare blev universitetsprofessor och som jag beundrade högt. Enligt hans uppfattning - som därför snart blev min - var George Bernard Shaw den störste författaren på det engelska språket sedan Shakespeare (det var förstås även Shaws uppfattning).

Dossier

I begynnelsen var skulden

Uppfattningen att byteshandeln ersattes av pengar är utbredd, men felaktig. Först utvecklades system för kredit, sedan för skuld och till sist för pengar.

Så räddade galgen Europas första kreditvaluta

För att lyckas med lanseringen av Europas första kreditvaluta i slutet av 1600-talet var det nödvändigt att skapa förtroende genom att straffa dem som försökte manipulera den nya penningen.

EU:s ekonomer underskattar de sociala nätverken

Den nyliberala finanspolitiken har gjort att regeringarna inte längre känner sig tvingade att värna livsvillkoren för sina befolkningar. Därmed har eurokrisen förvandlats till en etisk förtroendekris som hotar det demokratiska samhällets grundläggande rättviseprinciper.

Europa behöver en New Deal

Europa måste försvara den gemensamma valutan, annars är risken för splittring överhängande. Eurozonens banker behöver samordnas centralt.

Frizon

Ett uppenbart misslyckande

Femtio års biståndspolitik har gett få förbättringar. Fortfarande stöds odemokratiska regimer, samtidigt som regeringen medger att det är svårt att se effekterna av de svenska insatserna.

Med glädje övervakade

George Orwell hade både rätt och fel om framtiden. Vi är numera övervakade och kontrollerade varje minut. Vår frihet har vi därmed gett upp utan strid och högst frivilligt.

Opinion

Nobelpriset inget strategiskt misstag

Lars Lönnroth påstår att Svenska Akademiens ledamöter har insett att det var ett misstag att ge Nobelpriset till Harry Martinson och Eyvind Johnson. Hur vet han det? Några namn nämner han inte.

Ändå inte som i Nordkorea

Mänskliga rättigheter negligeras systematiskt i Turkmenistan. Men på senare år har landet tvingats öppna sig mot omvärlden och redovisa reformer.

Intervju

»EU är ett milt monster«

Den tyske författaren Hans Magnus Enzensberger ser med avsky hur EU har utvecklats till en byråkratisk kontrollapparat. Det strider mot Europas kärna: oregelbundenhet och pluralism.

Tradition

Akademien och den politiska naiviteten

Att Pablo Neruda tilldelades Nobelpriset i litteratur illustrerar svårigheten att väga litterära kvaliteter mot obehagliga politiska sympatiyttringar. Knut Ahnlund lättar på förlåten till Svenska Akademiens Nobelprisarbete.

Civilisation

Smakdomaren som tog över vingården

Den amerikanske vinkännaren Robert Parkers omdömen påverkar vingårdar och konsumenter världen över. Men hans inflytande har också lett till anklagelser om en smakens likriktning.

Med osviklig känsla för nyanser

De amerikanska författarna Paula Fox och John Williams har hamnat i skymundan. Deras romaner hävdar sig dock väl i traditionen från Camus och Sartre.

Extremvänsterns nazistiska rötter

Det fanns tydliga beröringspunkter mellan nationalsocialismen och den tyska vänsterradikalism som kulminerade i Röda armé-fraktionens våldsdåd. I filmen Motståndets tid läggs en liten bit till pusslet.

Argument är för veklingar

Lars Melin avslöjar knepen som du ska använda för att vinna debatter.

Professorer på villovägar

Ola Tunander är för närvarande professor vid det norska fredsforskningsinstitutet Prio, vilket den inte minst i svensk debatt inflytelserika Johan Galtung var med om att starta och bygga upp. Galtung är idag professor emeritus i freds- och konfliktforskning.

Populismen från vänster

Naiva människor tror kanske att socialdemokrater bara kan följa en väg när det handlar om Europas invandrare. De måste förstås försvara dem mot rasister, men som goda vänsterpolitiker måste de också försvara dem mot övergrepp från andra medlemmar av samma etniska minoritet.

Recension

Lämna lärarna ifred!

Politikerna tycks aldrig tröttna på att göra om skolsystemen. Erfarenheter från Finland visar dock att receptet på en framgångsrik skola istället är att ge de enskilda lärarna mer frihet och självständighet.

Kultur är både produkt och drivkraft

Vi moderna människor härstammar från icke-människor. Vår art anses ha ungefär 200 000 år på nacken. Dina och mina förfäder och förmödrar från ännu längre tillbaka hörde till en annan art än vi gör. Hur kommer det sig att vår art i så många hänseenden har utvecklats till något så rejält annorlunda än sina föregångsarter?

USA glider isär

I början av december år 2010 upphörde antropologin att existera som vetenskap. Åtminstone i USA. Efter många års hätsk debatt beslutade sig ledningen för ett amerikanskt antropologiförbund att stryka ordet vetenskap ur sin stadga.

När det lokala blir universellt

Med Immanuel Kant har vi fått lära oss att grunden till all vår kunskap ligger i sinnena och i erfarenheten. Att denna erfarenhet kan vara vår egen eller någon annans är ett tillägg av utomordentlig vikt, inte bara i formell kunskapsteoretisk mening, utan överhuvudtaget vad gäller synen på vår inbillningskraft och vår förmåga att skapa bilder av olika händelser och känsloupplevelser.

Vi behöver vägvisare till böckerna

Läsning förändrar en människa, så mycket vet vi. En läkare kan faktiskt se på hjärnan om en patient är läskunnig eller analfabet. Världen över är förmågan att behärska sitt språkliga uttryck en lika viktig egenmaktsmarkör som förmågan att försörja sig.

Paris har alltid varit nostalgiskt

En amerikan i Paris - vi vet genom otaliga exempel från fiktionens värld att det bara kan sluta med blind kärlek.

Hoppet står till Irans unga

Eftersom dagens konflikter i Mellersta Östern i mycket präglas av islamistiska rörelser och motsättningar, är professor Hamid Dabashis nya och penetrerande bok om shiismen, Shi'ism. A Religion of Protest, ett av de bästa redskap som man kan tänka sig för att förstå dagens skeenden i regionen.

Dickens tillblivelse och storhet

Charles Dickens har varit omskriven ända sedan sin död 1870. Sympatiskt nog väljer både Robert Douglas-Fairhurst och Michael Slater i sina studier att utgå från Dickens gärning som författare istället för att spekulera om hans privatliv.

Fransk-tysk arrogans bakom EU-kris?

Europa är ett geografiskt, historiskt och kulturellt begrepp med åtminstone ett par tusen år på nacken. Europeiska unionen (EU) är inget av detta, utan en politisk organisation som för närvarande omfattar drygt hälften av Europas stater.

Fotografiets grälsjuka födelse

Grälsjuk är ett adjektiv som bra beskriver kalejdoskopets uppfinnare professor David Brewster. Henry Cockburn, advokat och sedermera domare, skrev efter ett besök på St. Andrews, universitetet där Brewster verkade, att nog hade professorn ett gott sinne för vetenskap men förmågan att "göra vänner till fiender" var minsann ännu bättre.

Världen behöver USA:s armé

På vännens studentrum i Uppsala fanns en plansch från Ordfront. Bilden visade planeten Jorden insvept i den amerikanska flaggan och med texten "En annan värld är möjlig" gick budskapet inte att missförstå.

En konservativ vänsterman

Är det inte så att det idag finns något som går bortom de politiska skiljelinjerna? Något som kanske bara är en vag känsla, men som alltmer träder i förgrunden, förtydligas, kristalliseras som frågeställning. Nämligen frågan om oförytterliga värden.

När järnet blev till guld

Mycket historia skrivs ur segrarnas och de framgångsrika företagarnas perspektiv. Så ser världen inte ut. För några år sedan sammanfattade Ingvar Elmroth några årtiondens forskning om adelns sociala rörlighet i monografin Från överklass till medelklass. Studier i den sociala dynamiken inom Sveriges adel 1600-1900 (2001).

Från fiaskon till framgång

Man bör skilja på misslyckanden och misslyckanden. Det finns misslyckanden som är grandiosa, som lever kvar i våra minnen och förtjänar sin plats i konstens, vetenskapens och politikens historia, på grund av de storslagna mål som någon formulerade men aldrig lyckades nå.

De flyktiga identiteterna

När socialantropologiska etnografier är bra är de riktigt bra. När den förundrade blicken finns med; den som har beskrivits som att komma till utkanten av en by och undra vad tusan som pågår, för att sedan kliva in och hitta logiken, strukturerna och systemen.

Nätets mörka sidor kommer fram i ljuset

På åttiotalet hävdade Stewart Brand att "informationen vill vara fri", vilket sedan dess har blivit en paroll för nätaktivister och nätoptimister. Men utöver att information är av det slag som inte "vill" något överhuvudtaget, är det viktigt att klargöra att den "information" som åsyftas inte är detsamma som sanning.

En depressiv samtid

Är tiden ur led? Sedan 1980-talet har WHO-prognoser och folkhälsorapporter utkorat depression till en av samtidens och framtidens mest spridda diagnoser. Situationen borde utlösa störtfloder av bekymrad analys. Samtidigt som välfärden ökar - och inte längre bara i västvärlden - liksom möjligheterna, friheterna och njutningsmedlen, tycks individen drabbad av ett slags kollektiv melankoli.

Världens gång

Vi ser ett begynnande inbördeskrig inom den övre medelklassen

I stort sett ingen verkar ha reagerat på att Dramaten och Sveriges Radio i slutet av april arrangerade en temakväll om klass, där en uppburen poet diktade om att statsministern blir skjuten i huvudet. Johan Jönson beskrev på orimmad vers sin fantasi med lustfylld detaljrikedom. Han möttes av publikens jubel.

NR 4 2012

Axess Magasin

Är en tidskrift inom området humaniora/samhällsvetenskap och utges av Axess Publishing AB. Tidskriftens målsättning är att fungera som en knutpunkt mellan den akademiska och den publicistiska sfären.

 

Chefredaktör: PJ Anders Linder
Redaktörer: David Andersson, Mats Wiklund, Jan Söderqvist.
Redaktionssekreterare: Katarina O’Nils Franke
Redaktionsråd: Peter Elmlund, Thomas Gür, Peter Luthersson, Nathan Shachar, Louise Belfrage
Ansvarig utgivare: Peter Elmlund

 

För att kontakta redaktionen, mejla redaktionen@axess.se.

...