VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

NR 5 2012TEMA: Religionen bortom vetenskapen

Tema

Religionens evolution

Naturlig eller individuell gudstro förekommer i alla mänskliga kulturer. Religionernas funktion som socialt kitt tycks främjas av en kombination av löften om framtida fröjder och hot om kommande lidanden. Samtidigt bör vi vara vaksamma så att den sekulära grunden i våra samhällen inte försvagas.

Där ateismen blev religion

Den sovjetiska regimen försökte systematiskt utplåna religioner och skapade istället en egen religiös tro i form av socialistisk ateism. Till skillnad från andra religioners bortomjordiska utfästelser blev det dock snart tydligt att dess utlovade utopi inte infriades.

Utan förmåga att begripa kosmos

Frågan om varför universum finns har gäckat filosofer och vetenskapsmän alltsedan antiken. Men redan Descartes visade på det fåfänga i att leta efter orsaker baserade på ändamålsenlighet.

Den irrationella ateismen

För kompromisslösa ateister har det blivit alltmer vanligt att hävda att religionen är alltigenom ond. Hur har en sådan intolerans blivit acceptabel?

Ledare

Religionens gränser

Blaise Pascal var förvisso inte först med att fundera över det som är temat i detta nummer av Axess: förhållandet mellan religion, vetenskap och ateism.

Samhälle

Pragmatikernas bleka visioner

När politiken avideologiseras förändras kraven på politiskt ledarskap. Det gäller att vara lugn, stabil och stresstålig.

Cameron i återvändsgränd

David Cameron vill ge fler britter större politiskt inflytande. Men hans förslag framstår som verklighetsfrämmande och ogenomförbara.

Farc-gerillans svenska nätverk?

Den svenske journalisten Joaquin Pérez Becerras anklagas för att ha gått terroristgruppen Farcs ärenden. Juan David Ramírez Correa ger en bild av den verksamhet i Sverige som ledde fram till gripandet.

Folkmordet som försvann

Sveriges hållning till folkmordet i Armenien kunde länge sammanfattas som att både turkar och armenier var skyldiga. Men på Folkmordsmuseet i Jerevan vittnar svenskar som då levde i regionen om hur turkarna systematiskt utrotade den armeniska befolkningen.

Terror i delat land

För USA är Jemen centralt i kampen mot al-Qaida. Samtidigt pågår en annan kamp mellan regeringen och separatister i syd. Resultatet är ett splittrat land plågat av våld och terror.

Tecken på rädsla

Häromdagen ombads jag av BBC att medverka i ett debattprogram kring frågan om censur. En framstående filmregissör beklagade sig över att grovt språk hade strukits i hans manus.

Dossier

Mänskliga rättigheter utmanar nationalstatens suveränitet

Såväl medborgerliga som mänskliga rättigheter utgör trumfkort i den politiska retoriken. Men i vilken mån står medborgarskapet och nationalstatens suveränitet i motsättning till idén om mänskliga rättigheter?

Därför nedprioriterar Norden mänskliga rättigheter

Norden har traditionellt sett varit skeptisk mot idén att grundlagsskydda individuella rättigheter. Detta är bakgrunden till att de nordiska länderna, som tidigare tog initiativ till att utveckla den internationella människorättsregimen, nu intar en mer avvaktande hållning.

Så hotas det transnationella medborgarskapet

Förverkligandet av de mänskliga rättigheterna i de liberala demokratierna försvåras av nationalstatens politiska logik. Såväl nationell gemenskap som statsmedborgarskap utgår från principer om avgränsning och exkludering.

Mot ett modernare medborgarskap

Med tanke på att det idag är svårt att motivera särskiljandet mellan svenska medborgare och utlänningar vid åtnjutandet av grundläggande fri- och rättigheter, är det ett tecken i tiden att den svenska grundlagen tonar ner skillnaden mellan medborgerliga och mänskliga rättigheter.

Konflikten mellan religion och nation

Lagar baserade på de mänskliga rättigheterna har efter den arabiska våren möjlighet att erbjuda en sekulär version av de universella anspråk som präglar den religiösa rättens obundenhet av territoriella gränser.

Frizon

Ett kungarike för ett frimärke

Från att ha varit en hela svenska folkets hobby är filateli idag bortglömt och lätt förlöjligat. I sin fars efterlämnade frimärkssamling ser Niklas Ekdal rakt in i den svenska folksjälen.

Sopor leder in i politikens hjärta

Mycket tyder på att politiska åtgärder som syftar till att framtvinga ordning i offentliga miljöer, inte bara leder till minskad nedskräpning utan också skapar man tillit, laglydnad och respekt.

Opinion

Johan Galtung fantiserar vidare

Listan över Johan Galtungs omdömeslöshet kan göras lång och inbegriper bland annat beundran för kommunistdiktaturer i det forna Östeuropa.

Intervju

»Ryssarna är inte rädda längre«

Den tyske historikern Karl Schlögel fascineras och förfäras över våldet och terrorn under Stalin. Han anser att historiker i högre grad borde ta hjälp av skönlitteraturens berättartekniker för att förklara det till synes oförklarliga.

Tradition

Monologernas mästare

Robert Browning var en av 1800-talets främsta engelska poeter och betydde mycket för modernister som T S Eliot och Ezra Pound. I år skulle han ha fyllt 200 år.

Civilisation

Salongsmåleriet som blev salongsfähigt

Det franska akademiska måleriet var inflytelserikt under 1800-talet, men har blivit helt förbigånget i konsthistorieskrivningen. Joakim Grönesjö anar att det kanske är på väg att uppvärderas.

Minutiös omsorg om detaljer

Årets teaterfestival i Berlin där 2012 års mest anmärkningsvärda tyskspråkiga iscensättningar visas rymmer bland annat en uppsättning från Wien av Tjechovs ungdomsdrama Platonov, inspirerad av ryskt 1800-talsmåleri.

De sköna konsternas olympiska spel

OS i Stockholm för 100 år sedan föregicks av en diskussion om man också skulle tävla i kultur. Förslaget vann gehör.

Till slut vann Rousseau

Jean-Jacques Rousseau var lika motsägelsefull som hans författarskap var ojämnt. Tack vare sina sista verk är han dock den av upplysningens filosofer som har mest att säga oss idag.

När "tillväxt" blev ett vänsterord

Ordet tillväxt har använts av politiker till höger och vänster. Men menar de samma sak?

Inte ett forum för vänstern?

Detta års Oslo Freedom Forum borde ha varit en inspiration för den europeiska vänstern.

Recension

Sekularismens konsekvenser

Religiös pluralism förutsätter en sekulär gemenskap. I en globaliserad värld måste dock religiösa företrädare använda sig av sekulärt gångbara argument för att bli tagna på allvar. När toleransen för religiösa rörelser ökar, försvagas därmed religionens ställning.

Nya spår i fallet Wallenberg

Under min tid som korrespondent i Moskva på 1970-talet hade jag en dagdröm, när jag gick på gatorna med min dotter eller kolleger: Att det plötsligt skulle komma fram en äldre utmärglad och skäggig man i trasor och säga "Jag hör att ni talar svenska. Kan ni visa mig vägen till svenska ambassaden?"

Rubba inte mina cirklar!

På lunchbordet vid avdelningen för teoretisk fysik vid Uppsala universitet, där jag har mitt kontor, ligger en liten skrift med titeln The Truth in Physics. Vid första anblick ser den seriös ut, den är prydligt formgiven och tryckt. Författaren hävdar att han har hittat fysikens sanning - han vet hur världen egentligen är.

De som löste Nilens gåta

Den 13 februari 1858 sträckte äntligen Tanganyikasjön ut sig framför John Hanning Spekes ögon. Ögonen var tyvärr så inflammerade att han inte kunde se vattnet, bara ett dunkelt skimmer. Sedan två veckor hade Speke fått ledas, eftersom han varit oförmögen att avgöra vilket håll som var framåt.

Kina räds sin historia

Förljugenhet förekommer i alla länders historieskrivning. Vissa händelser förtigs, annat förvrängs och uppförstoras. Det finns alltid historia som ännu inte berättats. I Kinas fall finns berg av sådan historia.

Kielos letar under fel gran

Det finns en klassisk tankenöt om en bonde som ska ro över en å. Med sig har bonden en höna, en räv och en säck med vete, men roddbåten rymmer bara ett av dessa tre ting.

Bilderna som fostrade svenskarna

Att i politiska sammanhang tala om "visuell fostran" leder lätt tanken till totalitära stater. Vi erinrar oss Leni Riefenstahls propagandafilmer i Nazi-Tyskland, eller den sovjetiska censuren under Stalin, som retuscherade bort Trotskij från fotografier av Lenin.

Kristendomens mörka framtid

Åtminstone här i Sverige har vi alltsedan den så kallade Hedeniusdebatten på femtiotalet fått uppleva hur religion har marginaliserats i det offentliga samtalet. Samtidigt visar statistik på ett stadigt minskat besöksunderlag för kyrkor och frikyrkor (Sverigeräkningen 2000, publicerad i Det religiösa Sverige 2001).

Tyskarna lurade till eurosamarbetet

Decemberdagarna för drygt tio år sedan innan euron infördes var dramatiska. In i det sista diskuterade ledande ekonomer för och emot den gemensamma valutan. Många framhöll att valutaunionen kom för tidigt.

Nitisk ensidighet skymmer sikten

Till dem som har presenterat en överblick av sionismen och Israels tillblivelse ansluter sig nu Ingmar Karlsson med Bruden är vacker men har redan en man. Sionismen - en ideologi vid vägs ände?

Den kristna högerns vänstersväng

Att USA:s evangelikaler finns politiskt till höger anses vara en självklar sanning. Synonymen för rörelsen är ju faktiskt "den kristna högern". Sedan några årtionden framstår de som det republikanska partiets kärna som kan ge framgång åt eller krossa en kandidat.

Diplomatins guldfågel under lupp

Ännu ett årtionde efter att kriget mot terrorismen inleddes är det ingen som riktigt vet vilka som huvudaktörerna är eller vilka regler som gäller. I dagens kaotiska världspussel skulle Henry Kissinger nog ha känt sig vilsekommen.

Medborgarskap nyckelord - inte multikulturalism

Den italienske författaren Claudio Magris är i Sverige mest känd för bästsäljaren Donau (1986, på svenska 1990). I den följer han den mäktiga vattenvägen från källorna i Schwarzwald till utloppet i Svarta havet.

Symbolister på analylssoffan

Nittonhundratiotalet var antroposofins decennium i Ryssland, menar Magnus Ljunggren, professor emeritus i ryska vid Göteborgs universitet. Ingen annanstans utanför Wien och Zürich slog heller psykoanalysen igenom så tidigt och så brett.

Länderna som försvann

För drygt ett år sedan stod jag i Burmas inland och såg ut över en dammig slätt där en stad av Manhattans storlek en gång brett ut sig: ruinerna efter 2 200 pagoder tecknade ännu konturerna av huvudstaden i det mäktiga Paganriket, som ödelades av mongolerna år 1287, hundrafemtio år innan Stockholm fick stadsprivilegier. Men vem som inte varit i Burma har idag hört talas om Pagan?

Världens gång

MMIK:arna prövar den nobla fördomsfrihet

Den 3 maj passerade Sveriges befolkning 9,5 miljoner i antal och enligt Statistiska Centralbyråns nyutkomna demografiska rapport är vi 10 miljoner redan 2018. Det kan till förstone framstå som goda nyheter för oss som nått den erfarenhetsmättnad som gör att allt färre bekantskaper verkar värda besväret.

NR 5 2012

Axess Magasin

Är en tidskrift inom området humaniora/samhällsvetenskap och utges av Axess Publishing AB. Tidskriftens målsättning är att fungera som en knutpunkt mellan den akademiska och den publicistiska sfären.

 

Chefredaktör: PJ Anders Linder
Redaktörer: David Andersson, Mats Wiklund, Jan Söderqvist.
Redaktionssekreterare: Katarina O’Nils Franke
Redaktionsråd: Peter Elmlund, Thomas Gür, Peter Luthersson, Nathan Shachar, Louise Belfrage
Ansvarig utgivare: Peter Elmlund

 

För att kontakta redaktionen, mejla redaktionen@axess.se.

...