Magasin > Den förtalade normaliteten (Nummer 1, 2009)

Nummer

I det här numret

Den förtalade normaliteten

Den förtalade normaliteten

Innehåll

Johan Lundberg har träffat Theodore Dalrymple

Johan Lundberg har träffat Theodore Dalrymple

Det är svårt att läsa Theodor Dalrymple, eller Anthony Daniels som han egentligen heter, utan att få associationer till hur det skulle vara om Edmund Burke (1729-1797) hade återvänt till jordelivet, drygt 200 år efter sin död, bara för att konstatera: Vad var det jag sa: var det inte precis detta jag varnade för i min kritik av Jean-Jacques Rousseau och av de idéer som var vägledande för franska revolutionen? Enligt Rousseau gör människan spontant det goda, vilket i synnerhet gäller de fattiga, outbildade och förtryckta, vilka han ansåg hade närmare till godheten än företrädarna för de dåtida normsystemen. "Den civiliserade människan föds och dör som slav", skrev han i Émile, ou De l'éducation (1762).

Nästa: Kultur