Magasin > Den förtalade normaliteten (Nummer 1, 2009)

Nummer

I det här numret

Den förtalade normaliteten

Den förtalade normaliteten

Innehåll

Medelklassens diskreta charm

Än idag flyr medelklassen medelmåttighet, utan insikt om att det vardagliga har blivit det mest exotiska. Detta paradoxens frö såddes med romantiska pretentioner att höja individen över det triviala.

Drömmen att passa in

Drömmen att passa in

Normalitetsbegreppet har blivit tabubelagt på grund av rädslan att stigmatisera och förminska det udda från majoriteten. Men för den galne, utslagne eller sjuke kan strävan efter normalitet vara vägen från destruktivitet mot en mer eller mindre dräglig tillvaro.

Normbrytare med nya normer

Den svenska jämställdhetspolitiken har hittills varit inspirerad av radikalfeminismen. Nu tycks man också vilja ta intryck av queerteori, som vill avskaffa heterosexualiteten som norm. Men de två teorierna står i motsättning till varandra.

Nästa: Intervju