Magasin > Den kinesiska idén (Nummer 4, 2018)

Nummer

I det här numret

Den kinesiska idén

Den kinesiska idén

Innehåll

Rycks inte med

Den politiska debatten har fått alltmer religiösa och trosvissa drag som inte tål sakliga invändningar. Reaktionerna under flyktingvågen visar faran med oreflekterad entusiasm.

Religion och evolution

Ända sedan Charles Darwin lade fram sina teorier har vetenskap och religion ofta betraktats som motsatspar. Men man kan vara anhängare av evolutionsteorin och samtidigt vara troende – bara inte bokstavstroende.

Den ultimata empatimaskinen

Enorma summor investeras för att göra virtual reality till universalplattformen för all nätburen underhållning och kommunikation. Men i strävan efter det fullständiga återskapandet av sinnevärlden ser vi psykologiska och etiska dilemman inbyggda i projektets grundvalar.

Nästa: Tema