Magasin > Den kinesiska idén (Nummer 4, 2018)

Nummer

I det här numret

Den kinesiska idén

Den kinesiska idén

Innehåll

Den yttersta säkerheten

Lars Trägårdh beskriver i senaste numret av Axess (nr 3/2018) ett antal utmaningar för det politiska samtalet och demokratiska ansvaret som följer av att allt fler intressen gör anspråk på att kunna formuleras i termer av juridiskt bindande mänskliga rättigheter.

Vi tiger och samtycker

Sverige står passivt inför den sociala och politiska katastrofen i Venezuela. Regeringen måste ställas till svars för sitt medlöperi.

Det lilla landets skydd

Svenska specialförband är mytomspunna och ifrågasatta. Men små staters behov att använda okonventionella militära medel mot en större och starkare motståndare ökar.

Som mitt i gatan står

Polisens stora omorganisering har blivit ett misslyckande. Nu måste vi få kommunala poliser.

Skogstokigt?

Allt fler skogsavverkningar stoppas för att skydda växter och djur. Frågan om balansen mellan miljöhänsyn och skogsägarintressen har skapat förvirring.

En stillsam anarkist

Dora Carringtons porträtt av Lytton Strachey visar honom i liggande ställning med en bok som tycks omslingrad av hans långa fingrar. Detta, tänker säkert de som ser målningen på utställningen ”Bloomsbury spirit” på Artipelag utanför Stockholm, är en fridens man.

Främmande för maten

Sedan 1970 är alla livsmedel i Sverige märkta med ett bästföredatum som hjälper konsumenten att bedöma hur länge maten är tjänlig. Lustigt nog datummärks numera såväl salt som honung, livsmedel som håller i evighet.

Alla hojtar – ingen lyssnar

Jag är ledsen, men vi måste upphöra med 40-årsfester. Och bröllop. Överhuvudtaget alla högtidligheter som driver oss till att anordna så kallade sittningar.

Nästa: Krönika