Magasin > Den kinesiska idén (Nummer 4, 2018)

Nummer

I det här numret

Den kinesiska idén

Den kinesiska idén

Innehåll

Himmelska makter

Under tvåtusen år var kinesisk historieskrivning en blandning av maktpolitik, etik och filosofi. Basen var ett system som länkade samman kejserligt maktutövande med universum.

I maoismens sanna anda

För Mao Zedong var revolutionen en ständigt pågående kamp. Under kulturrevolutionen mobiliserades en ny generation som stärkte hans makt och rensade ut hans fiender.

Ett förorättat folk

Känslan av nationell förödmjukelse är en stark drivkraft i kinesisk politik. Men konsekvensen blir en negativ nationalism som gör att Kina inte känner sig självt.

Xi står mot Xi

Xi Jinping lovar fortsatta reformer och ökad ekonomisk öppenhet. Frågan är om det går ihop med hans krav på partiets fortsatta maktmonopol.

Röd stjärna över Europa?

Kinas anspråk på att vara en stormakt ses med allt större oro i västvärlden. Är rädslan befogad – eller bygger den främst på okunskap? Frédéric Cho reder ut frågan.

Nästa: Kultur