Magasin > Den marknadsförda människan (Nummer 3, 2011)

Nummer

I det här numret

Den marknadsförda människan

Den marknadsförda människan

Innehåll

Förnuftets födelse

Det är vanligt att säga att det rationella politiska samtalet börjar med Platon. Men redan hos Anacharsis nära 200 år tidigare prövas argument på sina egna premisser.

En känslomässig kapprustning

Idag exponeras starka känslouttryck på samma sätt som under romantiken. De sociala medierna utgör en ny arena och driver på utvecklingen. Men frågan är om vi verkligen har blivit känsligare, skriver Ivar Arpi.

Allt fler söker – allt färre får

En stor del av en aktiv forskares tid går åt till att skriva ansökningar om pengar. De allra flesta av dessa ansökningar avslås. Märkvärdigt nog tycks detta inte leda till att söktrycket avtar.

Jämställdhet eller galenskap?

Tanja Bergkvist om genuspedagogik.

Bland kopister och hantverkare

Johan Lundberg har besökt utställningarna Abstract Expressionism och Rembrandt and His School i New York och finner oväntade paralleller mellan Rembrandts hantverksbaserade konst och expressionismens uttryck.

Konservativ kittling

Johan Tralau tar sig en titt på populär barnlitteratur och fastnar för normaliseringen av kyrka och tro i LasseMajas detektivbyrå.

Musikpalatset i Hamburg

Det nya konserthuset i Hamburg är ett steg i planen på att utvidga hela staden. Med sin placering vid vattnet tar det upp kampen mot de nybyggda operahusen i Norden, skriver Ingvar von Malmborg.

Rim och resonans

Rimmet har fortfarande en stark ställning i svensk lyrik. Åtminstone i de folkliga schlagertexter som Lars Melin har analyserat.

Nästa: Recension