Magasin > Den marknadsförda människan (Nummer 3, 2011)

Nummer

I det här numret

Den marknadsförda människan

Den marknadsförda människan

Innehåll

Landet utan makt

Auktoritetstro och ovilja att själv gripa in när det oväntade sker har präglat Japans reaktion inför tsunamin och kärnkraftskatastrofen. Men nu står landet inför en uppgift som kräver snabba åtgärder, skriver Monica Braw.

Det sanna Finland?

De populistiska och främlingsfientliga Sannfinländarna har slagit igenom i finsk politik. Men inget av de etablerade partierna är främmande för att samarbeta med dem, konstaterar Bengt Lindroth.

Israel pressas till fred

Revolten i arabvärlden har skapat en ny chans för fredsprocessen mellan Israel och palestinierna. Frågan är om Benjamin Netanyahu är beredd att ta den, skriver Mats Wiklund.

Politikens osynliga risker

Vi lever i en era där gränsen mellan kalkylerbara risker och okalkylerbara faror ständigt överskrids. Kärnkraftskatastrofen i Japan är det senaste exemplet på att samhället inte klarar av att kontrollera risken för självförstörelse, skriver den tyske sociologiprofessorn Ulrich Beck, författare till boken Risksamhället.

Gaddafi borde byta spökskrivare

Att protestera mot världens ondska är till lika delar en plikt, ett nöje och ett slöseri med tid; för till skillnad från godheten är ondskan hydralik. Utrota något ont, och snart växer ett annat fram för att ta dess plats. Likväl har vi som människor inget annat val än att protestera.

Godtyckliga betyg skadar skolan

Betygssättningen i svenska skolor är djupt orättvis. Elever kan tvingas att välja mellan skolor som ger bra utbildning och skolor som ger bra betyg.

Sexköpslagen är inkonsekvent

Nu vill regeringen skärpa straff et för köp av sexuella tjänster till ett års fängelse. Men att bara straffa köparen är principiellt felaktigt, och har inte föregåtts av någon kvalificerad diskussion.

Skygglappar för hedersvåldet

Politiker och medier klarar inte av att belysa verkligheten bakom hedersmorden. Risken är att fördomar fördjupas och fältet lämnas fritt för Sverigedemokraterna.

Nästa: Essä