Magasin > Den nya inskränktheten (Nummer 9, 2008)

Nummer

I det här numret

Den nya inskränktheten

Den nya inskränktheten

Innehåll

När tekniken styr människan

Martin Heidegger tillhör de 1900-talsfilosofer som diskuterade tekniken som hot eller möjlighet. Hans Ruin har läst ett antal nyutkomna böcker om teknikfilosofi.

Världskrigets minsta beståndsdelar

Peter Englunds Stridens skönhet och sorg behandlar första världskriget, sett genom ögonen på en rad människor vilkas liv påverkades av kriget. Klas-Göran Karlsson imponeras av en bok med såväl stark autenticitetskänsla som stor empati.

Bilder som bildar

DJUR OCH NATUR PÅ SKOLPLANSCHER Jens Wahlstedt Prisma 2008

Svart tog färgen ur medeltiden

BLACK MICHEL PASTOUREAU Översättning Jody Gladding Princeton University Press 2008