Magasin > Den nya inskränktheten (Nummer 9, 2008)

Nummer

I det här numret

Den nya inskränktheten

Den nya inskränktheten

Innehåll

Så omformateras våra hjärnor

Aldrig har ett kommunikationssystem spelat så många roller i våra liv som internet gör idag. Mycket talar för att det hypersnabba mediet försämrar vår koncentrationsförmåga, vår förmåga till djup läsning och därmed till djupt tänkande.

En journalistik utan normer

Den seriösa journalistiken står inför en kris. Ett oändligt antal röster att välja mellan har ersatt nyheter riktade till en bred publik. Att nischa sig blir räddningen för en oberoende och principfast journalistik.

NULL

Fler medier, mindre läsning

Med webbjournalistikens utbredning går helhet och sammanhang förlorade. Mottagligheten och intresset för seriös tidningsläsning minskar när tidningen uppslukas och omformas av webben.

Dårskapens lov

Dårskapens lov

Dumhet är ingen ovanlig egenskap hos vetenskapsmän och intellektuella. Uppfattningen att det inte finns någon objektiv verklighet har emellertid bidragit till att ytterligare öka inskränktheten.

Nästa: Intervju