Magasin > Den stora frånvaron (Nummer 5, 2019)

Nummer

I det här numret

Den stora frånvaron

Den stora frånvaron

Innehåll

Den blinda fläcken

Svenska kulturutövare gör sig godtroget beroende av staten. Men den är inte en allierad utan en potentiell inkränktare.

Låt oss försonas

Hur ska vi kunna tala med varandra eller våga ha delade meningar, om minsta felsteg leder till utvisning från gemenskapen? Vi behöver en kanon för att föra djupare samtal om vad som är rätt och fel.

Gärna fransk esprit

Svenskt kulturliv är upptaget av det dagsaktuella. Det gör idédebatten ytlig.

Bildsättarnas epok

Samhällsdebatten handlar alltmer om bilder och narrativ. Sättet hur verkligheten beskrivs blir viktigare än vad som faktiskt händer i den.

Var är nyfikenheten?

Man lär sig oftast nya saker genom att ha fel. Vi behöver fler berättelser om folk som ändrar sig och drar lärdomar om varför de hade fel.

Friheten står på spel

Kulturskapare anpassar sig till politiska påbud – och stympas.

Lär av historien

Kulturarvet och vår kulturella historia borde vara en självklar inspirationskälla. Men vi är dåliga på att minnas.

Den största tomheten

Förlusten av kristen allmänbildning får konsekvenser. Ett vakuum breder ut sig där kulturens stöttepelare borde stå.

Konservatism behövs

Svensk borgerlighet har inte insett vikten av bildning, kultur och tradition. Sådana värden måste vi odla och vårda om det ska bli något av samhällsbygget.

Vi kommer inte undan

Bibeln är en ofrånkomlig referenspunkt. Utan den står vi oss slätt.

Nästa: Intervju