Magasin > Den stryktåliga kapitalismen (Nummer 6, 2010)

Nummer

I det här numret

Den stryktåliga kapitalismen

Den stryktåliga kapitalismen

Innehåll

Trotskij som han verkligen var

Medan allt färre beundrar Stalin eller Lenin är Trotskij fortfarande romantiserad. I ett par nya böcker ges en mer realistisk bild av honom.