Magasin > Den stryktåliga kapitalismen (Nummer 6, 2010)

Nummer

I det här numret

Den stryktåliga kapitalismen

Den stryktåliga kapitalismen

Innehåll

Världspolitiken flyttar norrut

De säkerhetspolitiska villkoren för Norden står inför långsiktiga förändringar, när världspolitikens skärningspunkter flyttar norrut, skriver Barbro Hedvall.

Trångsynt om modernismen

Leo Nilsson uppmanar musikskribenter att lägga ner stridsyxan, men föreslår samtidigt att retrofundamentalister hålls på armlängds avstånd.

Skolreformen som glömdes bort

Friskolereformen har skapat många pedagogiska alternativ. Att låta föräldrar helt ta ansvar för barnens utbildning möter dock starkt politiskt motstånd, skriver Anders Rönmark.

Porträtt utan källkritik

Bristen på källhänvisningar i den nyligen utgivna serien med statsministerporträtt är lika påfallande som bekymmersam.

Allt för få förstår nyheterna

Gapet växer mellan vad journalister anser vara av allmänintresse och vad som intresserar allmänheten. Medierna gör inte längre det betydelsefulla begripligt, skriver John Lloyd.

Sifo talar ut

Det blir ett jämnt val. Hur kan vi vara säkra på det? Därför att opinionsmätningarna visar det. En del mätningar och institut har större trovärdighet än andra, till exempel SCB, Sifo och Synovate. Men om inte bara de utan nästan alla andra mätningar under en längre period visar att inte mycket skiljer mellan blocken är det rätt och rimligt att dra slutsatsen att valet 2010 är en helt öppen historia.

Labour börjar om

Labourpartiet står inför krav på förnyelse. Risken är att de ger efter för populism för att snabbt återta makten, skriver Mats Wiklund.

Nytt krig hotar Sudan

Kampen om Sudans oljerikedomar hårdnar. En folkomröstning kan dela landet. Risken ökar för att kriget åter bryter ut, skriver Afrikakännaren Bengt Nilsson.

En filosofs förvillelser

Det finns inget så dumt, sade Cicero, att inte en filosof har sagt det. Saker och ting har inte förändrats mycket på två tusen år. Man kunde tillägga att det inte finns något uttalande av en filosof som är så dumt att inte många människor har trott på det.

Nästa: Krönika