Magasin > Det händer i klassrummen (Nummer 8, 2015)

Nummer

I det här numret

Det händer i klassrummen

Det händer i klassrummen

Innehåll

Terrorns krönikör

När Victor Klemperers dagböcker från Nazi-Tyskland gavs ut på 1990-talet fick de stor uppmärksamhet, också i Sverige. Bland språkvetare var han emellertid känd sedan tidigare för sina studier av det nazistiska språkbruket.

Lär av Cambridge

Genom den höga nivån på den brittiska litteraturutbildningen blir studenterna attraktiva på arbetsmarknaden. Sverige har här mycket att lära av Storbritannien.

Ödets fingrar

Akademiker som ägnar sig åt kontrafaktisk historia brukar få kritik. De kontrafaktiska diskussionerna är emellertid oundvikliga.

Verkligheten som dikt

Den ryska författaren Lidija Ginzburg har på senare tid uppmärksammats genom engelska översättningar. Hon efterlämnade ett imponerande livsverk, som dock ännu inte kommit i någon bra utgåva.

Biografin lever

I två nya böcker tas stormaktstidens Sverige upp. Den ena har ett utpräglat manligt perspektiv, den andra ett kvinnligt.

Från livets slutskede

Jenny Diski dör. I London Review of Books kan man ta del av hennes essäer från livets slutskede.

En filosofisk folkbildare

1900-talets filosofi brukar grovt indelas i två riktningar - den kontinentala och den analytiska - där den senare mer kännetecknas av subtila distinktioner än av djupsinnigt grubbel. I Sverige kom den analytiska filosofin att bli helt dominerande.

En brittisk centraleuropé

Författaren och äventyraren Patrick Leigh Fermor (1915-2011) skulle i år ha fyllt hundra.

Nästa: Recension