Magasin > Det händer i klassrummen (Nummer 8, 2015)

Nummer

I det här numret

Det händer i klassrummen

Det händer i klassrummen

Innehåll

För skolan i tiden

Den svenska skolans förfall inleddes med individanpassade undervisningsmetoder under 1990-talet. Men det går att återupprätta kunskapsskolan.

Vilse i strukturerna

Utbildningsdebatten handlar för mycket om strukturfrågor. Det är pedagogiken och respekten för kunskaper och fakta som är det centrala. Undervisningen måste skyddas mot modeflugor.

Vem bryr sig om talangerna?

Skolan har numera en skyldighet att uppmärksamma särskilt begåvade elever. Men de kommer inte till sin rätt i ett utbildningssystem som värderar lönsamhet högre än bildning och kreativitet.

Nästa: Intervju