Magasin > Du nya osäkra värld (Nummer 4, 2013)

Nummer

I det här numret

Du nya osäkra värld

Du nya osäkra värld

Innehåll

Den amerikanska drömmen om totalt världsherravälde

USA:s uppoffringar för frihet och demokrati i världen är en propagandamyt, hävdar en filmregissör och en historieprofessor. Den amerikanska historien har en dyster nattsida. Dick Harrison tar den guidade turen.

Pengar och intriger

Brevet till den älskade styvdottern Leonora, eller Snorky som P G Wodehouse kallade henne, innehåller inget annat än småprat, men en rad är avslöjande: "Vi sprang på Randolph Churchill i söndags och lunchade med honom i hans våning igår. Jag har missbedömt honom. Very good chap."

Ett vingslag från en fjäril i Brasilien

I bland tar det åratal innan man inser att något inte stämmer. Att man har rest sin uppfattning på lösan sand. Att man har gått på en bluff.

Vi tar väl det gamla vanliga.

Vad är vatten? Frågan kanske kan tyckas kokett och korkad, men det beror ju, som så mycket annat, på perspektivet: vem det är som undrar och i vilket sammanhang.

Schamaner eller charlataner?

Under läsningen av Lawrence Wrights bok Going Clear om scientologin har jag passat på att fråga människor runt mig vad de vet om denna rörelse. Resultatet av denna ovetenskapliga undersökning har varit ett enstämmigt: "Är inte Tom Cruise scientolog?"

Det ligger i blodet

Kan länder liksom levande organismer ha arvsanlag, ett slags politiskt dna som förklarar deras agerande genom århundradena?

Småstater samarbetar över Sundet

Den pensionerade danske brigadgeneralen och tidigare rektorn för Baltic Defence College i Tartu, Michael H Clemmesen, har en examen i historia från Köpenhamns universitet och forskar sedan många år om 1900-talets danska försvarshistoria.

Döda själar

Det stod i brevet att de var enkla och försagda, och att bolsjevikerna utnyttjade deras okunnighet. De hölls i hårda tyglar, skrev de. Om de opponerade sig blev de kallade kontrarevolutionärer och kastades i finkan.

Hur vi blev rodnande moralister

Lika visst som att människan utvecklade sina egenheter i byggnad och beteende genom samma processer som alla andra arter utvecklade sina är det att vi människor är unika bland djurarterna i en rad fundamentala hänseenden.

Lagliga lagar och olagliga

Ingen amerikansk president - med undantag för Franklin Delano Roosevelt, som valdes till landets ledare vid hela fyra tillfällen - har svurit ämbetseden så många gånger som Barack Obama.

Räknemaskinen människan

I sin bok You Are Not a Gadget. A Manifesto (2010) varnar den amerikanske IT-pionjären Jaron Lanier för en ohämmad digitalisering där maskinerna får övertag över människan.

Ordens själ

Ända sedan västerlänningar under andra hälften av 1800-talet, efter mer än 200 år, på nytt fritt kunde resa till Japan, fascinerades de av den dittills okända japanska litteraturen.