Magasin > Efter valet (Nummer 8, 2020)

Nummer

I det här numret

Efter valet

Efter valet

Innehåll

Vi ignorerar Kissinger på egen risk

Henry Kissinger såg pessimistiskt på den mänskliga naturen och staters drivkrafter, detta blev kärnan i hans ”realistiska” tänkande om utrikespolitik, vilket inte låg i linje med en amerikansk optimism. Jan Knutsson sorterar och klarlägger.

Låg risk

"Inget annat land kan bygga så täta och vackra fönster”, lär Angela Merkel ha svarat på frågan vilka känslor hemlandet väcker i henne. Det kan läsas som en politisk metafor: Långsiktighet, prudentlighet, kompetens i utförandet och fokus på stabilitet beskriver inte bara essensen i ett tyskt Kippfenster utan även förklarar vad som ligger bakom Tysklands framgångar de senaste 75 åren.

Naturen som tempel

Möjligen var det med en viss förvåning som Alexander von Humboldt, vetenskapspionjär, upptäcktsresande och romantisk filosof, konstaterade att han i kyrkofadern Basilius den stores (329–379) skrifter funnit uttryck för en djup naturkänsla som han själv kände igen.

Folk i rörelse

Thomas Frank vill återupprätta det politiska samtalets mest föraktade ord – populism. Följer man ordet hela vägen tillbaka till den rörelse som myntade det, kommer man att inse att det står för något gott, menar han. Det är ingen lätt uppgift han har tagit på sig; ordens nuvarande innebörd bestäms inte enbart av deras ursprung.

Farväl till elitismen

Det följande twittrade en förtjust Donald Trump efter att ha krossat sina motståndare i South Carolinas primärval för fyra år sedan: ”First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win.”

Ångest och irritation

Att en bruten förlovning kom att prägla Søren Kierkegaards levnadslopp och bli till ett slags manisk drivkraft för hans författarskap visste nog de flesta av oss redan, men överraskande för många är nog att att få veta att det var en privat förmögenhet som möjliggjorde Kierkegaards snabbt uppblossande och hektiskt bedrivna verksamhet som författare och from filosof.

När politiken hann ifatt professorn

Även om professorerna låter politiken vara, kommer politiken inte att låta professorerna vara.

Affärskonst

Behövs det verkligen ännu en bok om Andy Warhol? En av 1900-talet mest kända konstnären, vars verk och liv redan har avhandlats i sisådär 500 böcker och ännu fler akademiska artiklar. Svaret hade lätt kunna vara nja.

Det nya tukthuset

I januari 2019 undervisade Inga-Lill Aronsson på en masterkurs i ABM (Arkiv-, biblioteks- och museivetenskap) vid Uppsala universitet. En student ställde frågan om hur man i äldre arkiv hittar information som belyser rasfrågor.

Inte vårt fel

Den 8 maj i år var det 75 år sedan Tredje rike slutgiltigt besegrades. Hitler var då redan död. Han hade tagit livet av sig den 30 april 1945 i bunkern under rikskansliet i Berlin tillsammans med sin livspartner Eva Braun, som han gift sig med dagarna innan.