Magasin > En annan värld (Nummer 1, 2021)

Nummer

I det här numret

En annan värld

En annan värld

Innehåll

För en pragmatisk utopi

Den ofelbara människan kommer aldrig att uppstå. Den insikten måste vara utgångspunkten i formandet av en framtida värld.

Betydelsen av ingenstans

I Thomas Mores utopi om det goda och rättvisa samhället erkänns att det som ligger bortom förnuftet ändå är verkligt. Tron på visionen gör det möjligt att tänka sig världen annorlunda.

Bonjour tristesse

Michel Houellebecqs roman om ett islamistiskt makt­övertagande är samstämmig med uppgivenheten i det franska samhället. Det dystopiska scenariot är föga troligt men skildringen av parallella världar utan kontakt är redan en realitet.

Alla våra utopier

Människan tänker utopiskt. Vi föreställer oss alltid hur allt kunde ha varit bättre och fruktar att det kunde ha blivit mycket värre.

Nästa: Kultur