VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

In english


The unmade bed's diktat

By Johan Lundberg

"What is civilization? I do not know. I cannot define it in abstract terms. But I think I would recognise it when I see it ...". So began the art historian Kenneth Clark's BBC series Civilisation from the late 1960s. There are probably many that share Clark's view, that civilization is best defined a roundabout way - through the cultural expression that seems to capture the core of civilisation.

Du måste vara inloggad plusanvändare för att läsa hela artikeln.
Klicka nedan för att logga in eller läsa om hur du blir plusanvändare.

Logga in

NR 9 2010

Axess Magasin

Är en tidskrift inom området humaniora/samhällsvetenskap och utges av Axess Publishing AB. Tidskriftens målsättning är att fungera som en knutpunkt mellan den akademiska och den publicistiska sfären.

 

Chefredaktör: PJ Anders Linder
Redaktörer: David Andersson, Mats Wiklund, Jan Söderqvist.
Redaktionssekreterare: Katarina O’Nils Franke
Redaktionsråd: Peter Elmlund, Thomas Gür, Peter Luthersson, Nathan Shachar, Louise Belfrage
Ansvarig utgivare: Peter Elmlund

 

För att kontakta redaktionen, mejla redaktionen@axess.se.

...