VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

In english


Do we all want freedom?

By Theodore Dalrymple

Somerset Maugham once remarked that he found it strange that Henry James was prepared to exchange one of the most important subjects of his day, the rise to world power of his own country, the United States, for the tittle-tattle of the drawing-rooms Europe. But perhaps this is not altogether strange: we are often so wrapped up in our own little lives that we fail to miss the most important political or economic trends around us.

Du måste vara inloggad plusanvändare för att läsa hela artikeln.
Klicka nedan för att logga in eller läsa om hur du blir plusanvändare.

Logga in

NR 7 2010

Axess Magasin

Är en tidskrift inom området humaniora/samhällsvetenskap och utges av Axess Publishing AB. Tidskriftens målsättning är att fungera som en knutpunkt mellan den akademiska och den publicistiska sfären.

 

Chefredaktör: PJ Anders Linder
Redaktörer: David Andersson, Mats Wiklund, Jan Söderqvist.
Redaktionssekreterare: Katarina O’Nils Franke
Redaktionsråd: Peter Elmlund, Thomas Gür, Peter Luthersson, Nathan Shachar, Louise Belfrage
Ansvarig utgivare: Peter Elmlund

 

För att kontakta redaktionen, mejla redaktionen@axess.se.

...