Magasin > Europavägar (Nummer 6, 2020)

Nummer

I det här numret

Europavägar

Europavägar

Innehåll

Den som säger emot

Den mångsidige och svåröversatte samhällskritikern Karl Kraus är inte helt lätt att greppa. Han var i hög grad ett barn av det Sekelskiftes-Wien han gisslade svårt. Lars Åke Augustsson har ägnat sommaren åt en tjock biografi.

Kan själv

Somliga författare – och förläggare – har tur. Att som den brittiske historieprofessorn David Vincent i april 2020, när stora delar av världens befolkning satts i karantän, ge ut en bok med titeln A History of Solitude, är ett exempel på en så lyckad tajmning att man kan misstänka inslag av klärvoajans.

Olika färg på utsidan

Varför bry sig om en bok av Charles Murray?

Hur vinna det förra kriget?

Tomas Tranströmer visste att han skulle bli förstådd när han skrev de avslutande raderna i dikten ”Vermeer”.

Blås i visselpipan

Om vanlig bioreklam för Coca-Cola handlar om coola personer och kylande dryck, så är konceptet bakom skräddarsydd psykografik att förstå vad som gör folk törstiga och sedan skruva upp värmen i salongen. Så förklarade Cambridge Analyticas vd Alexander Nix vad företaget kunde göra för potentiella klienter. Och dessa var många.

Andens drivmedel

En riktig vivör var han, Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770–1831). En förnuftets och den fria tankens förkämpe som med ett glas Gewürztraminer höjt till franska revolutionens lov i ena handen, och ett utkast till en modern tysk författning i den andra, revolutionerade logiken och statsläran med sitt skarpsinne.

Långa dagar

Thomas Piketty har fel. Det är inte kapitalägare som drar ifrån i den moderna ekonomin. Den ekonomiska eliten domineras tvärtom av personer som behövt arbeta för sin position.

Kortformernas kamp

I King James Bible från 1611 finns en berömd metafor i Psaltaren 23, nämligen ”the valley of death”. Den är poetiskt påkostad och anslående, liksom så mycket annat i denna klassiska engelska bibelöversättning.

Överdynamiseringskris

Den tyske sociologen Andreas Reckwitz har skrivit flera uppmärksammade böcker. Die Gesellschaft der Singularitäten (Singularitetssamhället) från häromåret var en studie i strukturomvandlingen i det moderna, och den belönades med Bayerska bokpriset för att den levererade en ”värdefull, originell nyckel till förståelse av vår senmoderna existens”.

På spaning efter den mening som flytt

Det våras för existentialismen. Som ett tecken i tiden skulle jag vilja anföra Martin Hägglunds uppmärksammade bok från förra året: This Life. Secular Faith and Spiritual Freedom, som kommer på svenska nu i höst.