Magasin > Feminism som kvinnofälla (Nummer 1, 2012)

Nummer

I det här numret

Feminism som kvinnofälla

Feminism som kvinnofälla

Innehåll

Baltikum är tillbaka

Finanskrisen fällde de baltiska tigerekonomierna mitt i språnget. Nu reser de sig, utan hjälp av ansvarslösa banklån och osund konsumtion. Men vägen mot välstånd är lång.

Den sjuka vården

Tusentals patienter dör varje år på grund av fel och försummelser i sjukvården. Trots att bristerna i kvalitet och säkerhet dokumenterats, fortsätter man att upprepa sina medicinska misstag.

Den gåtfulle svindlaren

Johan af Donner lurade Röda Korset på miljonbelopp. Men han var långt ifrån en simpel bedragare.

”Frankrike är mer utsatt”

Jacob Arfwedson har träffat före detta franske finansministern Alain Madelin somvar bland de första att varna för riskerna med euron. Han menar att dagens kris i grunden handlar om oförmåga att anpassa sig till det globala informationssamhället.

Åter i maktens tjänst

al-Jaziras rapportering var avgörande för den arabiska våren. Men revolutionerna kan ha inneburit slutet på den mäktiga tv-kanalens storhetstid.

Det hemliga vapnet

USA förlitar sig alltmer på drönare för att bekämpa terrorism. Men användandet av de obemannade flygfarkosterna väcker både politiska och folkrättsliga frågor.

Att odla mer än sin trädgård

Räcker det att odla sin trädgård och strunta i hur det står till i världen? Studier har visat att människor som läser eller lyssnar på nyheterna innan de går till jobbet på morgonen är olyckligare än de som väljer att förbli okunniga om vad som hänt bortom det egna livets horisont.

Nästa: Krönika