Magasin > Feminism som kvinnofälla (Nummer 1, 2012)

Nummer

I det här numret

Feminism som kvinnofälla

Feminism som kvinnofälla

Innehåll

Dumskallarnas sammansvärjning

Genom att närma sig marxismen ville Sartre skapa fria människor med politiska tvångsmedel. Folket väljer annars att leva kvar i de förljugna strukturerna. Denna föga demokratiska idé har överlevt genom genusvetenskapen, och delas idag av våra politiker.

Demokrati utan ledare

Gemensamt för de olikartade proteströrelserna under 2011 var bristen på ledarskap. Samtidigt blir de europeiska demokratierna alltmer expertstyrda.

Så blev Östeuropa en förebild

Östeuropa har drabbats hårdare än de flesta av den ekonomiska krisen. Återhämtningen har dock varit anmärkningsvärd på sina håll, särskilt i länder som står utanför eurosamarbetet.

Politik är att välja

De grekiska demonstranterna protesterade egentligen mot sig själva. Det demokratiska löftet om allt åt alla är ohållbart. Politik handlar om att välja - nu mer än någonsin.

En tjänsteman i Kreml

Utvecklingen i Ryssland har sprungit ifrån Putin och Medvedev. Istället för att motverka maktkoncentration och korruption anses de ha blivit en del av problemet.

Borgerlig feminism utan kompass

Den statliga jämställdhetspolitiken har accepterat vänsterns premisser om strukturellt förtryck. Istället bör utgångspunkten vara kvinnan som likvärdig individ.

Män som hatar män

Istället för att upplösa strukturer skapar feminismen nya. Feministiska män intar en tvivelaktig position, eftersom deras kön anses vara orsaken till orättvisorna.

Så föddes feminismen

Under 1800-talet var svenska kvinnor med egna inkomster jämlika med männen. Men när Socialdemokraterna genomförde en könsuppdelad arbetsmarknad ökade kvinnans ekonomiska beroende av mannen.

Nästa: Intervju