Magasin > Förebildens makt (Nummer 4, 2012)

Nummer

I det här numret

Förebildens makt

Förebildens makt

Innehåll

Lämna lärarna ifred!

Politikerna tycks aldrig tröttna på att göra om skolsystemen. Erfarenheter från Finland visar dock att receptet på en framgångsrik skola istället är att ge de enskilda lärarna mer frihet och självständighet.

Kultur är både produkt och drivkraft

Vi moderna människor härstammar från icke-människor. Vår art anses ha ungefär 200 000 år på nacken. Dina och mina förfäder och förmödrar från ännu längre tillbaka hörde till en annan art än vi gör. Hur kommer det sig att vår art i så många hänseenden har utvecklats till något så rejält annorlunda än sina föregångsarter?

Världen behöver USA:s armé

På vännens studentrum i Uppsala fanns en plansch från Ordfront. Bilden visade planeten Jorden insvept i den amerikanska flaggan och med texten "En annan värld är möjlig" gick budskapet inte att missförstå.

En konservativ vänsterman

Är det inte så att det idag finns något som går bortom de politiska skiljelinjerna? Något som kanske bara är en vag känsla, men som alltmer träder i förgrunden, förtydligas, kristalliseras som frågeställning. Nämligen frågan om oförytterliga värden.

När järnet blev till guld

Mycket historia skrivs ur segrarnas och de framgångsrika företagarnas perspektiv. Så ser världen inte ut. För några år sedan sammanfattade Ingvar Elmroth några årtiondens forskning om adelns sociala rörlighet i monografin Från överklass till medelklass. Studier i den sociala dynamiken inom Sveriges adel 1600-1900 (2001).

Från fiaskon till framgång

Man bör skilja på misslyckanden och misslyckanden. Det finns misslyckanden som är grandiosa, som lever kvar i våra minnen och förtjänar sin plats i konstens, vetenskapens och politikens historia, på grund av de storslagna mål som någon formulerade men aldrig lyckades nå.

De flyktiga identiteterna

När socialantropologiska etnografier är bra är de riktigt bra. När den förundrade blicken finns med; den som har beskrivits som att komma till utkanten av en by och undra vad tusan som pågår, för att sedan kliva in och hitta logiken, strukturerna och systemen.

Nätets mörka sidor kommer fram i ljuset

På åttiotalet hävdade Stewart Brand att "informationen vill vara fri", vilket sedan dess har blivit en paroll för nätaktivister och nätoptimister. Men utöver att information är av det slag som inte "vill" något överhuvudtaget, är det viktigt att klargöra att den "information" som åsyftas inte är detsamma som sanning.

En depressiv samtid

Är tiden ur led? Sedan 1980-talet har WHO-prognoser och folkhälsorapporter utkorat depression till en av samtidens och framtidens mest spridda diagnoser. Situationen borde utlösa störtfloder av bekymrad analys. Samtidigt som välfärden ökar - och inte längre bara i västvärlden - liksom möjligheterna, friheterna och njutningsmedlen, tycks individen drabbad av ett slags kollektiv melankoli.

USA glider isär

I början av december år 2010 upphörde antropologin att existera som vetenskap. Åtminstone i USA. Efter många års hätsk debatt beslutade sig ledningen för ett amerikanskt antropologiförbund att stryka ordet vetenskap ur sin stadga.

När det lokala blir universellt

Med Immanuel Kant har vi fått lära oss att grunden till all vår kunskap ligger i sinnena och i erfarenheten. Att denna erfarenhet kan vara vår egen eller någon annans är ett tillägg av utomordentlig vikt, inte bara i formell kunskapsteoretisk mening, utan överhuvudtaget vad gäller synen på vår inbillningskraft och vår förmåga att skapa bilder av olika händelser och känsloupplevelser.

Vi behöver vägvisare till böckerna

Läsning förändrar en människa, så mycket vet vi. En läkare kan faktiskt se på hjärnan om en patient är läskunnig eller analfabet. Världen över är förmågan att behärska sitt språkliga uttryck en lika viktig egenmaktsmarkör som förmågan att försörja sig.

Paris har alltid varit nostalgiskt

En amerikan i Paris - vi vet genom otaliga exempel från fiktionens värld att det bara kan sluta med blind kärlek.

Hoppet står till Irans unga

Eftersom dagens konflikter i Mellersta Östern i mycket präglas av islamistiska rörelser och motsättningar, är professor Hamid Dabashis nya och penetrerande bok om shiismen, Shi'ism. A Religion of Protest, ett av de bästa redskap som man kan tänka sig för att förstå dagens skeenden i regionen.

Dickens tillblivelse och storhet

Charles Dickens har varit omskriven ända sedan sin död 1870. Sympatiskt nog väljer både Robert Douglas-Fairhurst och Michael Slater i sina studier att utgå från Dickens gärning som författare istället för att spekulera om hans privatliv.

Fransk-tysk arrogans bakom EU-kris?

Europa är ett geografiskt, historiskt och kulturellt begrepp med åtminstone ett par tusen år på nacken. Europeiska unionen (EU) är inget av detta, utan en politisk organisation som för närvarande omfattar drygt hälften av Europas stater.

Fotografiets grälsjuka födelse

Grälsjuk är ett adjektiv som bra beskriver kalejdoskopets uppfinnare professor David Brewster. Henry Cockburn, advokat och sedermera domare, skrev efter ett besök på St. Andrews, universitetet där Brewster verkade, att nog hade professorn ett gott sinne för vetenskap men förmågan att "göra vänner till fiender" var minsann ännu bättre.