Magasin > Förebildens makt (Nummer 4, 2012)

Nummer

I det här numret

Förebildens makt

Förebildens makt

Innehåll

Ett varnande exempel

De som framställer Zlatan Ibrahimovic som en förebild bortser från hans auktoritära personlighet och despotiska fasoner. Det är värderingar och attityder som har föga gemensamt med respekt och social gemenskap.

I begynnelsen var skulden

Uppfattningen att byteshandeln ersattes av pengar är utbredd, men felaktig. Först utvecklades system för kredit, sedan för skuld och till sist för pengar.

Helgonen visar vägen

I alla tider har vi inspirerats och vägletts av livsgärningar som fyller vår tillvaro med en högre mening. Helgon och helgonvördnad har fortfarande en viktig funktion att fylla, när det gäller människors behov av att ingå i stora och meningsfulla sammanhang.

Så räddade galgen Europas första kreditvaluta

För att lyckas med lanseringen av Europas första kreditvaluta i slutet av 1600-talet var det nödvändigt att skapa förtroende genom att straffa dem som försökte manipulera den nya penningen.

Berättelsen som vägledning

Vikten av goda förebilder framhävs ofta i det offentliga samtalet. Men i allt högre grad har förebilderna kommit att leva sina egna liv. Deras förmåga att påverka kan inte bestämmas uppifrån.

EU:s ekonomer underskattar de sociala nätverken

Den nyliberala finanspolitiken har gjort att regeringarna inte längre känner sig tvingade att värna livsvillkoren för sina befolkningar. Därmed har eurokrisen förvandlats till en etisk förtroendekris som hotar det demokratiska samhällets grundläggande rättviseprinciper.

Hjältar utan hjältemod

Föreställningen om heroism på slagfältet har förändrats över tid. Vi lever idag i en oheroisk tid, vilket sätter sin prägel på de fiktiva hjältarna.

Europa behöver en New Deal

Europa måste försvara den gemensamma valutan, annars är risken för splittring överhängande. Eurozonens banker behöver samordnas centralt.

Nästa: Intervju