Magasin > Främlingskap och tolerans (Nummer 5, 2013)

Nummer

I det här numret

Främlingskap och tolerans

Främlingskap och tolerans

Innehåll

”Vi lever i skilda världar”

Författaren och journalisten David Goodhart fruktar att den stora invandringen skapar ett segregerat Storbritannien och en försvagad solidaritet med välfärdsstaten. Politikerna, säger han, måste uppmuntra till en vidgning av den nationella identitetens innehåll.

Nästa: Kultur