Magasin > Främlingskap och tolerans (Nummer 5, 2013)

Nummer

I det här numret

Främlingskap och tolerans

Främlingskap och tolerans

Innehåll

Ett system i upplösning

Hugo Chávez och Fidel Castro utvecklade ett djupt ömsesidigt beroende. Det kan stå både Kuba, Venezuela och Chávez efterträdare dyrt.

Drömmen som blev sann

Litauens ordförandeskap i EU påminner om landets dramatiska förändring under de senaste tjugo åren. Men trots att de är säkrare än någonsin ser litauerna framför allt på medlemskapet som ett skydd mot ryskt inflytande.

Med manus i huvudet

Svenska politikers språk blir alltmer reglerat och mallat för att undvika splittring. Men partiernas krav på talregler och budskapsdisciplinen försämrar det politiska samtalet.

När allt tog slut

Den polska kommunistdiktaturens antisemitiska kampanj blev slutet på en tusenårig judisk historia. Men samtidigt förebådades kommunistsystemets fall.

Euron och idealismen

Europeiska unionen har haft en obestridlig fördel som är svår att beskriva utan att använda barnspråk. Den är "fin". Den är "bra". Att vara emot det europeiska projektet är i bästa fall att vara en fördomsfull nationalist och i värsta fall en anhängare av de krig och folkmord som ödelade Europa under 1900-talet.

En lobbyists bekännelser

Debatten om lobbying borde breddas och problematiseras. Men det är ett faktum att lobbyisterna är en del av svensk demokrati.

Nästa: Krönika