Magasin > Från idyll till idéer (Nummer 1, 2014)

Nummer

I det här numret

Från idyll till idéer

Från idyll till idéer

Innehåll

”Kriget drabbade mig som en sjukdom”

Peter Englund vann år 2008 stor framgång med en annorlunda historik över första världskriget. I Stridens skönhet och sorg följde han 19 enskilda öden, obemärkta men talande. Den som från början inspirerade honom till framställningssättet var Robert Musil, vid krigsutbrottet 1914 en 33-årig löjtnant i den österrikiska landstormen och efter kriget världsberömd som författare till romanen Mannen utan egenskaper. När Peter Englunds Stridens skönhet och sorg till sommaren utkommer i en kraftigt utökad version har Robert Musil själv flyttat in i persongalleriet. Axess läsare kan redan nu ta del av hans upplevelser.

Den stora katastrofen

Första världskriget formade det moderna Europa. Men hundra år efter krigets utbrott påminner en strid ström av böcker om att de centrala frågorna om krigets orsak och konsekvenser fortfarande är aktuella.

Nästa: Tema