Magasin > Från idyll till idéer (Nummer 1, 2014)

Nummer

I det här numret

Från idyll till idéer

Från idyll till idéer

Innehåll

Att säga som det är

I takt med att vården blir mer avancerad och valmöjligheterna fler blir behovet av uppriktiga samtal mellan läkare och patienter allt större. Men tidsanda och politik går i motsatt riktning.

Rysk press på Baltikum

De baltiska staterna, nu senast Litauen, utsätts regelbundet för ryska påtryckningar. Men för många balter är Moskvas provokationer mer en bekräftelse på rysk svaghet än ett reellt hot.

När privatliv blir stöld

Stat, marknad och vårt eget lättsinne i oskön förening ser till att privatlivet inte dör en stor död utan tusen små dödar. I romanen The Circle visar Dave Eggers hur en dystopi kan förpackas som utopi.

Kyrkan styrs av studentvänstern

Det är intressant att ta del av innehållet i den kristna studentrörelsen KRISS tidskrift Kristet Forum från 1970- och 80-talen. Revolutionsromantiken lyser från sidorna och graden av igenkänning vad gäller personer som finns med är hög.

Diskriminerade pojkar

Att pojkar har sämre betyg än flickor beror mer på biologiska än kulturella skillnader. Skolorna måste därför anpassa sin undervisning till pojkarnas förutsättningar.

Nästa: Krönika