Magasin > Franska nerver (Nummer 1, 2022)

Nummer

I det här numret

Franska nerver

Franska nerver

Innehåll

Nedanför det sluttande planet

Det gick en susning av häpnad och genans genom folkhemmet i slutet av förra året när de tävlande i det populära teveprogrammet På spåret avslöjade en sällan skådad brist på allmänbildning.

Vi föds inte lika

Vi ska ha en likvärdig skola. Det är en av de där fraserna om vilka det råder total konsensus, från höger till vänster och tillbaka igen.

Utile dulci

I den nyspråklighet som ständigt växer fram har man i något slags reduktionism, i ett sökande efter minsta gemensamma nämnare för det vi gör utanför arbetet, börjat kal­la allt från teater till lekplatser för ”upplevelser”.

Den radikala hyggligheten

Det oöversättliga uttrycket ”tea and sympa­thy” står för mig som själva kvintessensen av England.

Inringad av idioter

Många av de starkaste och mest berömda citaten har sällan den exakta historia som vi fått för oss. Ingrid Bergman säger inte ”Play it again, Sam” i Casablanca.

Borttråcklad borgerlighet?

De tre vänsterpartierna har 144 mandat i riksdagen, de borgerliga partierna 205. Men det tycks inte spela någon roll, social­demokraterna behåller regeringsmakten.

Malliga DN

Sommaren 1984 fick jag ett vikariat som korrekturläsare på Dagens Nyheter. Under hösten utlystes en tjänst som frilansande rockkritiker, jag sökte tjänsten och fick den. Jag vet inte om det var i den här vevan Jan Guillou myntade begreppet ”den malliga morgontidningen”, men det fick viss spridning. Avsikten var gissningsvis att uttrycka förakt, men det påminner ironiskt nog också om judendomens förbud mot att nämna Gud vid namn, och istället kalla honom Jahweh eller Adonaj.

Tryck tillbaka

I ”dogmerna tar över” (Axess nr 9/2021) beskriver Sten Widmalm en universitetsvärld som är alltmer fjättrad av identitetspolitik. Särskilt illa är det inom några av de samhällsvetenskapliga, humanistiska och konstnärliga disciplinerna, där akademiska institutioner förvandlats till eko-kammare. Det är framförallt Widmalms exempel på kollegialt klenmod som hemsöker mig. Jag har själv mött det.

Nästa: Tema