Magasin > Frihetstid? (Nummer 8, 2019)

Nummer

I det här numret

Frihetstid?

Frihetstid?

Innehåll

Syndabocksmekanismer

Det är verkligen glädjande att Axess (7/2019) ägnat så stor uppmärksamhet åt den fransk-amerikanske litteraturhistorikern och filosofen René Girards tankar om syndabockar. Girard är värd uppmärksamheten och alla har vi något att lära oss av honom.

Barnen byggs bort

Nybyggda bostadsområden saknar ytor för lek och rekreation. Det är en ohållbar situation som riskerar att leda till lägre barnafödande.

Ett gemensamt intresse

Tillit och pragmatism har burit upp den nordiska idén. De värderingarna står nu inför nya utmaningar.

Snart i var mans mun

Insekter föder fiskar och djur. Snart står mjölmaskar och bönsyrsor även på vår meny.

När Postnord skjuter brevduvor

I slutet av september kom ”nyheten”: Postnord kompenserar fallande brevvolymer med att höja portot. Nu går det verkligen undan!

Förrådd av sitt land

I John le Carrés roman Mullvaden (Tinker, tailor, soldier, spy) frågar George Smiley ut den man som förnedrat honom privat och professionellt. Bill Haydon, högt placerad i den brittiska underrättelsetjänsten, har i årtionden spionerat för ryssarna. Han har sålt ut sitt land och visar inte en tillstymmelse till ånger.

Det är faktiskt komplicerat

Förutsägelserna om informationssamhället som ordnat och kontrollerat är felaktiga. Samhället blir istället allt svårare att förutsäga och förklara.

Jakten som kulturarv

Nu pågår den svenska jaktsäsongen, vilket är betydelsefullt i ett land med cirka 300 000 jägare. Själv minns jag känslorna efter att ha fällt mitt första vilt, en blandning av allvar, lättnad och tacksamhet.

Nästa: Krönika