Magasin > Frihetstid? (Nummer 8, 2019)

Nummer

I det här numret

Frihetstid?

Frihetstid?

Innehåll

En lång historia

Liberalismens rötter sträcker sig längre tillbaka än liberalismen själv. Föregångare till liberalismen fanns redan innan begreppet hade formats.

Den stora illusionen

Trettio år efter murens fall sörjer liberaler en dröm som kraschade. Men världsordningen har aldrig varit liberal.

Liberal svanesång

Likt den socialism den besegrade har liberalismen börjat tappa tron på sig själv. Inte ens liberalerna själva ser förnuftet som användbart inom politik och samhällsbygge.

Den liberala idén

Liberalismen behöver grundas i eviga frågor. Människan kan inte ta bort idéerna ur sitt tänkande.

Lugnt, ordnat och liberalt

Pluralism och dynamik är följden av en fri och liberal politisk ordning. Det utgör också grunden för ett välordnat samhälle.

En evig renovering

Färre betecknar sig som liberaler medan konservatismen stärkts i opinionen. Det som förenar svenska folket över ideologiernas gränser är moderniteten och en ständig omprövning av politiken.

Nästa: Kultur