Magasin > God lönsamhet? (Nummer 3, 2022)

Nummer

I det här numret

God lönsamhet?

God lönsamhet?

Innehåll

Meningen med läsning

Hos Jane Austen skildras i romanen North­anger Abbey (1818) en beskedlig flicka som i vuxen ålder älskar att försjunka i romaner och drömma sig bort, men som i barndomen hellre utövar sport än läser, i synnerhet läroböcker. ”[O]m hon bara slapp de nyttiga, om böckerna bara innehöll mycket handling och föga eftertanke, hade hon ingenting alls emot läsning.”

Religionsblindhet breder ut sig

I takt med sekulariseringen har vi i vårt hörn av världen blivit allt sämre på att identifiera att religion och trosutövning har format mänsklighetens historia och fortfarande spelar en stor roll i många människors liv. Det kallas för religionsblindhet och den blindheten finns även inom den akademiska världen.

Med Bachs passioner i glädje och i sorg

Jag var 11 år. Det är alltså 30 år sedan. Drygt, om man ska vara ärlig. Åtskilliga lördagar hela vårvintern hade vi i barnkören övat tillsammans med kyrkokören för att på påskafton framföra J S Bachs Johannespassion i sin helhet, med orkester.

Nya bekännelsekrav

Det är lätt att ironisera över Jeanette Gustafsdotters svar i Stina Oscarsons intervju i Svenska Dagbladet. Kulturministern tycks göra allt som står i hennes makt för att inte ta ställning i vår tids stora ideologiska frågor.

Håll orden i helgd

Den svenska Natodebatten hör till de frågor där så mycket personlig och politisk prestige investerats att ett sökande och trevande efter de rätta orden är ofrånkomligt. Det är svårt och ibland, även med de bästa av föresatser, blir resultatet inte alltid så lyckat.

Det enkla i all stökighet

Det är i skrivande stund en månad sedan Ryssland inledde sitt brutala anfallskrig mot Ukraina. Det är en enorm nyhetshändelse som i sin tur täcker varje dimension av den normala nyhetsrapporteringen. De ekonomiska konsekvenserna, säkerhetspolitiken, försvarspolitiken, konsekvenserna för kulturella och idrottsliga utbyten. För att inte tala om de rent militära aspekterna. Och det mänskliga lidandet.

De trygga tassarna

Det är inte bara människor som i panik har tvingats fly Ukraina efter Rysslands brutala invasion. I våra nyhetsflöden finns otaliga bildbevis på ukrainare som bär på hastigt packade resväskor, rädda katter i burar och har trötta hundar i släptåg.

Förrådet är tömt

Den 14 februari intervjuade jag Karl Ove Knausgård i London. Åkte hem till Stockholm samma kväll. En vecka senare inleddes den ryska invasionen av Ukraina.

Nästa: Tema