Magasin > God lönsamhet? (Nummer 3, 2022)

Nummer

I det här numret

God lönsamhet?

God lönsamhet?

Innehåll

Faktiskt förutsägbart

Invasionen av Ukraina överraskade experter och politiker. Men nya metoder gör det lättare att förutsäga framtiden, skriver Ivar Ekman.

Språkförbistring

Svenskspråkiga finländare känner fortfarande att deras språk är undanträngt. Men hotet mot svenskan kommer kanske inte längre från finskan, skriver Per Lindbladh.

Bäst att ligga lågt

Trots att medierna förändrats dramatiskt är mediepolitiken i stort sett densamma som för trettio år sedan. Förtroendet för public service är högt och radikala förändringar vore politiskt självmord, skriver Olle Lidbom.

Bortom synranden

I långa tider har människor letat efter den lyckliga ön på andra sidan havet. Men den kan aldrig hittas, eftersom det vi vill fly ifrån är oss själva.

Knappast underordnade

Kvinnor påverkade samhällsutvecklingen långt innan de fick rösträtt. Eget arbete och företagande gav dem stort inflytande.

Hotet kommer också inifrån

Det är alldeles för få kolleger som kan, orkar eller egentligen vill försvara den akademiska friheten.

Nästa: Krönika