Magasin > Hemma i Europa (Nummer 8, 2010)

Nummer

I det här numret

Hemma i Europa

Hemma i Europa

Innehåll

Trygghet går före fall

Efterkrigstidens europeiska rationalism och framstegstro har ersatts av globaliseringens maktlöshet. Stämningsläget kommer att utnyttjas av motkrafter, skriver Olle Wästberg.

Svenskan i finsk motvind

Intoleransen mot svensktalande fi nländare ökar. I en allt bittrare språkstrid beskrivs svenskan av populistiska politiker och medier i termer av tvång och förtryck, skriver Bengt Lindroth.

En utopi som gått i arv

Med tsartidens arkitektur som förebild och stalinismens maktanspråk utgör Moskvas tunnelbana förbindelselänken mellan det förflutna och nutid. Det mytomspunna transportmedlet firar 75 år och har fortfarande en stark symbolisk laddning, skriver Per-Arne Bodin.

Diktaturen avslöjad

När Kazakstan blev ordförande i OSSE utlovades demokratiska reformer. Istället fortsatte övergreppen, skriver Olof Kleberg.

Självbilden utmanas

Med SD i riksdagen blir det svårare att upprätthålla bilden av Sverige som en icke-nationalistisk nation, skriver Andreas Johansson Heinö.

Ett spel värre än döden

Theodore Dalrymple upprörs över Tony Blairs tårar.

Nästa: Krönika