Magasin > Hemma i Europa (Nummer 8, 2010)

Nummer

I det här numret

Hemma i Europa

Hemma i Europa

Innehåll

Sverige tror på sina fantasier

När det nya Europa tog form började också grunden för den svenska särarten att vittra sönder. Trots det består illusionen om Sverige som annorlunda och utvalt.

Europas mest europeiska land

Sverige är inte bara ekonomiskt och politiskt närvarande i EU utan också kulturellt. Men den svenska kulturimporten är i stort sett begränsad till de anglosaxiska länderna. Intresset för Europa är numera en klassfråga.

Maktens konstruktion

Det nationalistiska budskapet är förföriskt enkelt: de andra är skuld till vår olycka. I Europa blev folkmord och etnisk rensning det nationalistiska programmets yttersta konsekvenser.

Nästa: Intervju